Maurice Magnée lector Innovatie in de Care

Senior onderzoeker bij het Lectoraat Innovatie in de Care, Maurice Magnée, wordt vanaf 1 april 2022 de nieuwe lector. Hij volgt lector Marian Adriaansen op die 1 juli 2022 met pensioen gaat. Maurice is een expert op het gebied van technologie in de zorg en manager van het HAN iXperium Health.

374833 Maurice-Magnée, lector Innovatie-in-de-Care

Hoe kunnen zorgverleners technologie inzetten? Het Lectoraat Technologie voor Gezondheid, ontwikkelt en test -in voortzetting van het Lectoraat Innovatie in de Care- technologie voor gebruik door cliënten en zorgverleners in de praktijk. Om ouderen en chronische zieken te ondersteunen bij het zo lang mogelijk zelfstandig functioneren. En bij het zelf managen van hun ziekten en beperkingen.

IXperium Health

Maurice Magnée is oprichter en manager van iXperium Health: "We werken aan -het omgaan met- nieuwe technologie in de zorg en welzijn. Het gaat om het inspireren van studenten, opleiders en professionals, en ze laten ervaren wat wérkt.''

"We voeren onderzoek uit naar de effecten van technologie in zorg en welzijn. iXperium Health is als netwerkorganisatie verbonden met kenniscentra binnen de HAN en met veel kennishubs daarbuiten.''

246766 portret Maurice Magnée

Sociale technologie en VR

In 2012 is Maurice bij de HAN begonnen als onderzoeker naar technologie bij jongeren met autisme. Samen met collega’s richtte hij een professionele leergemeenschap sociale technologie en later iXperium Health als expertisecentrum op.

Maurice is daarin ook gefascineerd door virtual reality (VR). ''Die ervaring is zo intens, speelt zo in op je gevoel en zintuigen. VR laat dingen echt tot leven komen en maakt het  inzichtelijker. VR heeft op het gebied van therapie, maar ook voor het onderwijs nog heel veel te bieden."

Academie Gezondheid en Vitaliteit Lector Maurice Magnée

Academiedirecteur Christine de Vries is blij met de benoeming van Maurice als lector: "Hij is een erkend expert en heeft al een netwerk op het gebied van (technologische) innovatie in de zorg. Maurice slaagde succesvol in het verwerven van middelen voor onderzoeksprojecten en in het verenigen van consortia voor praktijkprojecten.''

''Door zijn enthousiasme en de veelheid aan ideeën en activiteiten voor het onderwerp, is Maurice in staat om zowel intern als extern partijen en collega’s aan zich en aan zorgtechnologie te verbinden."

Kenniscentrum Duurzame Zorg

Het Lectoraat Technologie voor Gezondheid (voorheen Innovatie in de Care) maakt deel uit van de 5 lectoraten die verbonden zijn in het Kenniscentrum Duurzame Zorg, HAN Academie Gezondheid en Vitaliteit.