"Kijk bij de HAN meer naar toepassingen in zowel onderwijs als onderzoek"

Binnen de HAN is onderzoek een belangrijk onderdeel van het werk. Dagelijks zoeken onderzoekers, docenten en studenten naar oplossingen voor problemen en vragen van bedrijven, instellingen en overheden. Zo dragen we als HAN bij aan maatschappelijke uitdagingen. Maar doen we dat wel genoeg? Is er niet meer uit te halen? "Absoluut", weten Carolien Kattenbelt en Jan Geurts van Kessel.

352300 Carolien Kattenbelt en Jan Geurts van Kessel

Carolien en Jan Geurts zijn beiden hoofddocent en senior onderzoeker bij de Academie Engineering en Automotive. Met jarenlange ervaring binnen de HAN, in veel verschillende rollen. "We kunnen zo veel meer bereiken dan we nu doen. Daarvoor moeten we wel kritisch naar onszelf kijken."

Vertel, wat moet er gebeuren?

"Traditioneel zijn er 2 takken binnen de HAN: onderwijs en onderzoek. Het onderwijs houdt zich bezig met de kwalificering van studenten. Onderzoek houdt zich bezig met het oplossen van vraagstukken. Later is daar de praktijk bijgekomen. Essentieel natuurlijk! Samen vormen deze de belangrijke driehoek: onderwijs, onderzoek en praktijk. We doen allemaal enorm ons best om deze 3 onderdelen te betrekken en we hebben daarin al enorme stappen gemaakt ten opzichte van een aantal jaar geleden. Maar, er is nog veel onbenutte potentie: langdurige, duurzame verbindingen tussen onderwijs, onderzoek en praktijk."

Zet zwart op wit dat je elkaar verder helpt, dat je echt samenwerkt

"Ons onderwijs en onderzoek groeien in waarde door de duurzame en langjarige samenwerkingen die er ontstaan tussen bedrijfsleven of instellingen, onderwijs en onderzoek. We maken graag concrete afspraken over de inhoud van een onderzoeksproject, maar ook over de manier van samenwerken. We dienen elkaar te beloven dat we elkaar verder helpen, dus commitment uitspreken over de wil tot samenwerking. Liefst zwart op wit. En dat we dat dus ook écht doen. Samen kom je veel verder. Bij een langdurige samenwerking kun je écht maatschappelijke uitdagingen zien en aangaan. Daar wordt het hele werkveld, of de hele branche beter van."

We werken toch al veel samen?

"Toch kan het anders, neem meer de lead", klinkt het. "Wacht niet af tot een bedrijf of instelling aanklopt met een vraag. Nee, je bént al in gesprek met diverse betrokken bedrijven, overheden, instellingen en opleidingen. Continu. Door je actiever op te stellen, zie je veel eerder wat er speelt en waar je je in de toekomst op moet richten. Je kunt veel beter partijen aan elkaar koppelen. En je durft, omdat je het totale plaatje ziet, ook makkelijker out of the box te denken."

Heb je een voorbeeld?

"Stel, een bedrijf vraagt om een stagiair. De docent zal niet snel een 2e-jaars student sturen, omdat hij meent dat die nog te weinig kennis en ervaring heeft. Maar wat zien we? Zelfs een 2e-jaars student blijkt van enorme waarde. Die stelt vragen die je een enorme spiegel voorhouden. Bovendien zijn deze studenten de professionals van de toekomst. Die moeten we juist klaarstomen voor de maatschappij! Een goede samenwerking zorgt ervoor dat we al in gesprek zijn met elkaar. Daardoor kunnen we ook weleens experimenteren met niet-standaardprocedures, die wellicht veel meer bijdragen."

We kijken naar toepassingen in zowel onderwijs als onderzoek. Zo leveren we een werkelijke bijdrage aan een maatschappelijk vraagstuk.

Meer uit de samenwerking halen dus?

"Ja. Stel, een ondernemer klopt aan omdat hij zonnepanelen wil plaatsen met behoud van landbouwgrond. Hij wil graag met studenten samenwerken. We willen dit graag doen, maar zien ook meteen mogelijkheden voor een ander onderwerp: energieopslag. Zonneweides inpassen zonder opslag zou het maatschappelijke probleem van netbalancering namelijk alleen maar vergroten."

"In dit geval nemen we de regie en laten we weten dat dit een voorwaarde voor samenwerking is. Dan kunnen we het betreffende bedrijf meteen koppelen aan een bedrijf gespecialiseerd in waterstof. Waarop een nieuwe samenwerking tot stand komt en wat tot een nieuwe, aanzienlijke subsidieaanvraag leidt. We kijken dus naar toepassingen in zowel onderwijs als onderzoek. Zo leveren we een werkelijke bijdrage aan een maatschappelijk vraagstuk."

Klinkt goed!

"Zeker. Maar we zien nog veel te weinig ondernemerschap, te weinig intiatief, binnen de HAN", geven Carolien en Jan aan. "We snappen dit, gezien de inmiddels grote, redelijk logge HAN-organisatie. Maar dit is wel echt wat we nodig hebben. We moeten niet alleen denken in aantallen diploma's en reacties op LinkedIn-berichten. Beter zien we onszelf als een instelling die vooroploopt in maatschappelijke vraagstukken oplossen. Er is zoveel mogelijk. Hierbij zijn human capital, innovatie én het maatschappelijke debat belangrijk. Kortom: toon meer initiatief!"

Meer weten?

Wil je weten hoe je duurzame relaties tot stand brengt? Hoe je meer out of the box denkt? Carolien en Jan vertellen je graag hun ervaringen. Je kunt hen hiervoor mailen: