Toolkit Leerlingvaardigheden voor Formatief Evalueren

docent wijst in boek bij studenten

Formatief evalueren is in opkomst in de Nederlandse onderwijspraktijk. Leraren hebben door middel van formatief evalueren een beter zicht op de voortgang van leerlingen. Leerlingen worden uitgedaagd om hun werk te evalueren en om vervolgens hun eigen leerproces aan te passen.

Toolkit Leerlingvaardigheden voor Formatief Evalueren

Binnen het lectoraat Eigentijds beoordelen en beslissen ontwikkelden we een toolkit Leerlingvaardigheden voor Formatief Evalueren. Het doel van deze toolkit is handvatten bieden om leerlingenvaardigheden te ontwikkelen voor formatief evalueren in het voortgezet onderwijs. 

Opzet van de toolkit

De werkvormen in de toolkit zijn opgedeeld in verschillende onderdelen van formatief evalueren. De werkvormen duren 20 tot 45 minuten en zijn in te zetten in de mentorles of de vakles. De werkvormen zijn algemeen geschreven voor het voortgezet onderwijs en vragen daarom waarschijnlijk nog om aanpassing aan het niveau en voorkennis van de eigen leerlingen. Bij ieder onderdeel staat een compleet document met een korte theoretische onderbouwing, de doelen voor de leerlingen en de beschikbare werkvormen. De werkvormen zijn ook apart te downloaden.

Vraag of wil je ons feedback geven?

Wij blijven de toolkit graag optimaliseren. En dat kunnen we het beste met feedback uit de praktijk. Dus wil je ons die geven? Vul dan het formulier in.

Wil je de documenten ontvangen in een word bestand zodat het eenvoudig is te personaliseren? Neem dan ook contact met ons op.

De toolkit is ontwikkeld door het Lectoraat Eigentijds beoordelen en beslissen en een resultaat van het project Formatief Evalueren als brug tussen onderwijs en leerling.