Drie studenten spelen in een lokaal waar de Engelse vlag hangt 'Mens, erger je niet!'

Leren verandert. Samen met u zoekt het onderzoeksteam Kwaliteit van Leren naar nieuwe kennis over leren en ontwikkelen, binnen en buiten de school. En met die kennis bereiden we onze studenten weer voor op het beroep. Zodat u straks een collega heeft waar u op kunt bouwen.

Omdat leren verandert

Hoe bereid je je voor op een onbekende toekomst? Door een andere kijk op leren: op hoe, waar en wanneer je leert, en op wat en wie daarvoor nodig is. Via onderzoek naar wat wel en niet werkt in de onderwijs- en HR-praktijk ontdekken we samen nieuwe perspectieven. Zoek je met ons mee?

De lectoraten van de Academie Educatie

De kwaliteit van leren van vandaag en morgen, dat is waar onze lectoraten een bijdrage aan leveren. We richten ons onderzoek vooral op gepersonaliseerd leren in een door technologie ondersteunde sociale leeromgeving. Want daar gaat het in de 21e eeuw steeds meer om.

De professionals binnen de lerarenopleiding en in het werkveld geven aan welke actuele vragen beantwoord moeten worden en welke innovatie-mogelijkheden nader onderzoek vergen. Dat betekent dat de lectoraten nauw contact hebben met deze onderwijsprofessionals. En met studenten die interesse hebben in onderzoek of daar via hun stage een rol in hebben. 

Ons nieuws

Foto Master Academie Educatie. 3 masterstudenten werken samen en kijken op een laptop.
Leren en lesgeven met ict in de lerarenopleidingOnderzoek met impact: Dana Uerz
Portret foto Dana Uerz
Strand met parasol

Projecten van Kwaliteit van Leren

Toetsweb

Wil je als team meer grip krijgen op de kwaliteit van toetsing? Of de kwaliteit van toetsing binnen je opleiding analyseren, verbeteren en borgen? Gebruik het toetsweb en zet één van de tools in die op basis van het toetsweb zijn ontworpen, zoals de Toetsweb-Scan of het spel De Toetsing Getoetst.

student met potlood

Netwerk Toetsbekwaamheid h(b)o

Hogescholen en universiteiten bundelen hun krachten in het Netwerk Toetsbekwaamheid h(b)o. Meer deelnemers uit hoger onderwijs zijn altijd welkom. Wil je eerst eens de proef op de som nemen? Kom naar een netwerk- of kennisdelingsbijeenkomst. 

Prepareren voor innoveren

We verwachten veel van onze studenten als ze straks de wijde wereld ingaan. Als toekomstige professionals worden zij geconfronteerd met complexe maatschappelijke vraagstukken. Die liggen bijvoorbeeld op het gebied van gezondheidszorg, gelijke kansen in het onderwijs en klimaatverandering.

Fotoshoot vergaande samenwerking door HAN academie gezondheid en vitaliteit bij Bernhoven.

Formatief evalueren als brug tussen onderwijs en leren

Steeds meer scholen en leraren willen toetsing en beoordeling van leerlingen zo inzetten dat het het leren stimuleert. Niet alleen als afsluiting van een leerproces. Die formatieve aanpak blijkt in de praktijk nog best lastig.

studenten werken op laptop

Pedagogisch Prioriteitenspel

‘Wat vind ik belangrijk voor leerlingen en waarom?’ Deze vraag blijkt voor veel studenten en leraren moeilijk te beantwoorden. We ontwikkelden het Pedagogisch Prioriteitenspel. (Toekomstige) leraren ontdekken hiermee welke pedagogische idealen de belangrijkste drijfveer zijn in hun eigen onderwijs.

geeft les

Verbeterde aansluiting mbo-hbo

Jaarlijks valt ongeveer 17% van de mbo-studenten tijdens of gelijk na het eerste jaar op het hbo uit. Ze keren niet terug in het hoger onderwijs. De centrale vraag van dit onderzoeksproject is: hoe kan de doorstroom van mbo naar hbo verbeterd worden?

Persoonlijke en Professionele Identiteit van leraren

Wie je bent als leraar -en als opleider van leraren- is van grote invloed op je werk, je ervaringen en hoe je daarvan leert. Het is daarom van belang aandacht te hebben voor de persoonlijke professionele identiteit ( PPI) van leraren en hun opleiders.

Bedrijfskunde deeltijd, studeren, samenwerken, overleggen, laptop, hal, Ruitenberglaan 31, 2022

In contact komen met de onderzoekers van Kwaliteit van Leren?

Secretariaat: Jeanette Dusschooten

 • jeanette.dusschooten@han.nl
 • (024) 353 00 30
 • Bezoekadres
  I/O-gebouw
  Kapittelweg 35 (hoofdingang aan de Heyendaalseweg)
  6525 EN Nijmegen 

  Postadres
  Postbus 6960
  6503 GL Nijmegen

  onze partners

  Praktijkonderzoek naar actuele thema's gedijt bij goede samenwerking, bij betrokken partnerschap. Het kenniscentrum trekt daarom zij aan zij op met opleiders, (master)studenten en het werkveld. Maar ook met bijvoorbeeld docenten, hoogleraren en onderzoekers uit binnen- en buitenland. Want het is echt waar: samen zijn we sterker. We zijn bezig met de mooie projecten waar we samen vorm en inhoud aan gegeven hebben. En op de kennis en kennis die we samen verzamelen, delen en verspreiden. kers uit binnen- en buitenland.

  Universiteiten, hogescholen en lectoraten

  • Universiteit van Amsterdam
  • Radboud Docenten Academie
  • Universiteit Utrecht
  • Universiteit Twente
  • Open Universiteit
  • Wageningse Universiteit
  • Universiteit van Tilburg
  • TU Delft
  • Hogeschool van Amsterdam
  • Hogeschool Windesheim
  • HogeschoolUtrecht
  • Fontys Hogescholen
  • Hogeschool Zuyd
  • Hogeschool Saxion
  • Aeres Hogeschool

  Beroepspraktijk

  • Opleidingsscholen uit de regio (po, vo, mbo)
  • PO-Raad
  • VO-raad
  • MBO raad
  • MBO diensten
  • Onderwijsraad
  • ECBO
  • Kennisnet
  • Surfen
  • Marant
  • Codenaam Toekomst  
  • Politieacademie

  Netwerken en verenigingen

  • Vereniging lectoren Hoger beroepsonderwijs
  • Forum voor Praktijkgericht Onderzoek
  • VELON
  • EERL
  • Vereniging voor Onderwijsonderzoek (VOR)
  • AERA
  • ISCA
  • ZO
  • AAT
  • Onderzoekspanel Studiekeuze 123
  • LRN21
  Academie
   

  Educatie

  De Academie Educatie kwalificeert en professionaliseert ondernemende, nieuwsgierige en zelfbewuste leraren. Hier kun je de leraar worden die je wilt zijn. We bieden onze studenten veel ruimte om zich te verbreden of te verdiepen. En; samen met het werkveld pakken we het lerarentekort aan.

  Leraar Duits in pak staat voor de klas met zijn handen in elkaar gevouwen en legt iets uit. Hij heeft een Powerpoint op de achtergrond openstaan.
  Volg onze LinkedIN pagina
   

  Op onze LinkedIN pagina verschijnt meerdere malen per week nieuws over ons onderzoek, onze opleidingen, samenwerkingen etc. Ook delen we hier handige tools, tips en ideeën. We houden je graag op de hoogte. Volg onze pagina en zet het belletje aam!

  Leraar Duits in pak staat voor de klas met zijn handen in elkaar gevouwen en legt iets uit. Hij heeft een Powerpoint op de achtergrond openstaan.