30401 Docent aan het lesgeven

Leraren zetten een breed palet aan kwaliteiten in om onderwijs te geven en te verbeteren. Het is belangrijk dat hun verschillende rollen tot hun recht komen. Daar is veel voor nodig.

Het onderwijs en het beroepsbeeld van leraren is voortdurend in beweging. Het is daarom belangrijk dat leraren steeds anticiperen op nieuwe ontwikkelingen en die waar mogelijk sturen. Dat vraagt nogal wat van leraren, die veel verschillende rollen bekleden.

Ze zijn: 

  • pedagoog
  • ontwerper
  • onderzoeker
  • beoordelaar
  • bedienen het roer (stuurkracht). 

Het Samenwerkingsverband 'Kwaliteiten van Leraren' van Academie Educatie onderzoekt, ontwikkelt, adviseert, begeleidt, inspireert en professionaliseert op die verschillende kwaliteiten. Dat doen we praktijkgericht en dus samen met het werkveld.

Het team bestaat uit de volgende lectoraten:

  • Lectoraat Naar een meervoudige professionaliteit van leraren
  • Lectoraat Eigentijds beoordelen en beslissen
  • Associate lectoraat De leraar als ontwerper
473191 beeldmerk onderzoeksteam kwaliteiten van leraren onderzoek de leraar centraal

Onze aandachtsgebieden

Met wie en voor wie?

Onderzoeksteam Kwaliteiten van leraren is regionaal en landelijk actief, en werkt altijd samen met anderen. De partners vinden ze binnen de HAN (lerarenopleiders én studenten), maar ook in het po, vo, mbo en bij andere hbo-instellingen en in het wo. Ook is er samenwerking met (inter)nationale onderzoekers en met organisaties als NWO, NRO, SLO en sectorraden.

Meer informatie en contact

Download de poster 'De Leraar Centraal' voor een overzicht van de aandachtsgebieden van het onderzoeksteam.

Wil je contact met onderzoeksteam Kwaliteiten van leraren? Meld je dan bij secretariaat Onderzoek van Academie Educatie. Dat kan telefonisch via 024 353 00 30 of met een e-mail naar jeanette.dusschooten@han.nl 

Werken aan de kwaliteit van toetsing Gebruik en verbeter de digitale Toetsweb-Scan
54070 twee docenten vergaderen lachend
515495 Super agent spel. Kennislab. Kennisfestival
30401 Docent aan het lesgeven
371108 leerling onderbouw leest boek
470834 Header voor de onderwijsdagen van maart 2023
Start ‘De leraar als ontwerper’ Landelijk expertisenetwerk
234460 null
31674 kinderen in de klas met vinger omhoog
492791 Geert Kelchtermans aan het woord tijdens de educatie pitstop van 24 januari.
Associate lector Roel Grol Focus op De Leraar als Ontwerper
363949 Roel Grol, onderzoeker bij het LeerLab. Educatie

LectoraatNaar een meervoudige professionaliteit van leraren

Docenten moeten veel kunnen. Leerlingen interesseren, een relatie met hen opbouwen, de orde bewaren en kennis overdragen. En dat allemaal tegelijk. Binnen ons lectoraat staat de ‘stuurkracht’ van (toekomstige) professionals in het onderwijs centraal.

drie studenten krijgen uitleg van student

LectoraatEigentijds beoordelen en beslissen

Beoordelen en beslissen staat volop in de belangstelling. Het wordt voor iedereen in het onderwijs duidelijker dat het anders moet én kan. Maar hoe dan precies? Wat hebben leraar, leerling en school nodig voor een effectief programma van beoordelen en beslissen?

82163 studenten discussieren en luisteren

master Ontwerpen van Eigentijds Leren (MOVEL)

Ons onderzoeksteam draagt bij aan de Master Ontwerpen van Eigentijds Leren (MOVEL). Met deze master op zak ben jij de professional met stuurkracht die een bijdrage levert aan de transitie naar eigentijds onderwijs. Ons onderwijs vraagt om toekomstbestendige onderwijsprofessionals, je zet je professionele ontwikkeling kracht bij en bouwt aan je carrière.

82158 student schrijft in groepje