Onderzoek

Hoe kun je als professional en organisatie effectief, efficiënt en waarderend communiceren in een steeds veranderende omgeving? Met deze vraag houdt het Lectoraat Human Communication Development zich bezig.

16628aae-0cfc-11ee-b4cf-02565807075b Onderzoeksgroep voor het lectoraat Human Communication Development

Organisaties die met elkaar samenwerken bij een innovatie. Een gemeente die de online participatie met de burgers wil verbeteren. Zorgprofessionals die digitaal rapporteren voor hun cliënt en manager. Steeds speelt de kwaliteit van de interactie tussen de betrokkenen een belangrijke rol. Die interactie staat centraal in onze projecten en onderzoeken we vanuit verschillende perspectieven. Welke informatie over je klant helpt je? Welk kanaal en welke content zijn geschikt? Welke vorm maakt de boodschap begrijpelijker en inclusiever? Hoe krijgen we zicht op de onderstroom in het overleg?

Werkwijze

Het Lectoraat Human Communication Development wil een betekenisvolle bijdrage leveren aan het onderwijs, de beroepspraktijk en aan kennisontwikkeling. Concrete praktijkvragen over communicatie of problemen in de samenwerking vormen het vertrekpunt. Samen met studenten analyseren we situaties, brengen een verdiepingsslag aan en brengen op basis daarvan adviezen uit. Dat doen we samen met organisaties in uiteenlopende sectoren. Zo levert ons praktijkgerichte onderzoek een bijdrage aan de kennisontwikkeling die zowel opleidingen als beroepspraktijk voedt.

Projecten

Hoe begrijpelijk zijn brieven en webteksten van de overheid?

Een aanslag van de gemeente of nieuws over een zorgaanvraag op je deurmat of in je mailbox: iedereen krijgt weleens een bericht van de overheid. Het is belangrijk dat deze teksten voor iedereen goed te begrijpen zijn. Zijn ze dat ook? In opdracht van het Ministerie BZK en de Nederlandse Taalunie onderzoeken wij de begrijpelijkheid van teksten over betaling en zorg.

316647 Man leest overheidsbrieven aan tafel

Virtueel verbonden - werken op afstand

‘Thuiswerken’ is een nieuwe normaal geworden tijdens de Covid-19 pandemie. MKB-bedrijven ervaren echter uitdagingen om onderlinge communicatie en de verbondenheid met de organisatie te behouden. Welke communicatie strategieën zijn effectief om de verbondenheid in het werken op afstand te realiseren?

282512 Afstand in verbondenheid, project Mieke Spek

Onderzoek impactvol afstuderen

Een onderzoeksrapport als afsluiting van het afstuderen is niet altijd de gewenste uitkomst voor zowel opdrachtgever, student als opleiding. Welke succesfactoren zorgen ervoor dat afstudeertrajecten wél van waarde zijn voor alle partijen? En hoe moet je zo’n traject dan inrichten?

Afstuderen, graduation ceremony

Communicatie in Smart Mobility (SCRIPTS) 

Slim vervoer betekent veel online contact met de klant en achter de schermen veel afstemmen tussen betrokken partijen. Wat komt daarbij kijken? Het Lectoraat Human Communication Development en het Associate Lectoraat Customer Insights en Online Interactie participeerden in dit project.

Arnhem station scherm met bustijden

Efficiënt rapporteren in de zorg

Zorgprofessionals besteden veel tijd aan het rapporteren over (gesprekken met) cliënten. Kan dit praktischer en efficiënter? In dit project wordt gewerkt aan een verbeterd ECD; Elektronisch Cliënten Dossier. Om tot een goed en bruikbaar ontwerp te komen, werken zorgprofessionals zelf mee.

Studenten hangen infuus op