Onderzoek

Hoe kun je als professional en organisatie effectief, efficiënt en waarderend communiceren in een steeds veranderende omgeving? Met deze vraag houdt het Lectoraat Human Communication Development zich bezig.

economie-management-recht, koffie, koffiecorner, corner, drinken, praten, finance

Organisaties die met elkaar samenwerken bij een innovatie. Een gemeente die de online participatie met de burgers wil verbeteren. Zorgprofessionals die digitaal rapporteren voor hun cliënt en manager. Steeds speelt de kwaliteit van de interactie tussen de betrokkenen een belangrijke rol. Die interactie staat centraal in onze projecten en onderzoeken we vanuit verschillende perspectieven. Welke informatie over je klant helpt je? Welk kanaal en welke content zijn geschikt? Welke vorm maakt de boodschap begrijpelijker en inclusiever? Hoe krijgen we zicht op de onderstroom in het overleg?

Werkwijze

Het Lectoraat Human Communication Development wil een betekenisvolle bijdrage leveren aan het onderwijs, de beroepspraktijk en aan kennisontwikkeling. Concrete praktijkvragen over communicatie of problemen in de samenwerking vormen het vertrekpunt. Samen met studenten analyseren we situaties, brengen een verdiepingsslag aan en brengen op basis daarvan adviezen uit. Dat doen we samen met organisaties in uiteenlopende sectoren. Zo levert ons praktijkgerichte onderzoek een bijdrage aan de kennisontwikkeling die zowel opleidingen als beroepspraktijk voedt.