HAN Campus Nijmegen, communicatie, klas, presenteren, studenten, college, les, finance, economie

Kristin Jonvik gepromoveerd op 'nitraatsuppletie en sportprestaties'

Kristin Jonvik, onderzoeker bij het Bijzonder Lectoraat Sport en Voeding van de HAN en onderzoeker aan de Universiteit van Maastricht (UM), is op 13 september bij de UM gepromoveerd op onderzoek naar nitraat (zoals in bietensap) en de effecten op (elite)sportprestatie. Felicitaties aan Kristin!

HAN Redactie
21 september 2018
Sportkunde Lieke Klaver Topsportacademie

Interprofessioneel leren waarborgt toekomstbestendig onderwijs

Studenten van verschillende (para)medische en welzijnsopleidingen bij elkaar brengen en interprofessioneel leren samenwerken. Het is iets wat steeds meer hogescholen en universiteiten doen om toekomstbestendig onderwijs te waarborgen. Bij interprofessionele samenwerking stellen de verschillende disciplines tijdens een gepland overleg samen één zorgplan op, waarbij de patiënt nauw betrokken wordt. Hoe zit dit er in de praktijk uit?

HAN Redactie
14 september 2018
fysiotherapeut die een oudere man met gewichten helpt

Nieuw kader voor technologische innovatie: Diversity Computing

Diversity Computing is een nieuw kader voor sociale technologische innovatie. Maurice Magnée, HAN-onderzoeker bij het Lectoraat Levensloopbegeleiding bij Autisme en programmamanager iXperium Health, publiceert hierover samen met internationale samenwerkingspartners in ACM Interactions. Het internationale vakblad publiceert onderzoeksartikelen die technologie met cultuur en antropologie verbinden.

HAN Redactie
13 september 2018
begeleider toont afbeeldingen aan jonge patiënt met autisme

Mentaal gezonde zaak: nieuw HAN arbeidsdeskundig project

Een op de 5 werkenden en een steeds groter aantal uitkeringsgerechtigden heeft last van psychische problemen. De aandacht voor toeleiding en werkbehoud van deze mensen neemt toe. Werkgevers willen hun werknemers vaak wel behouden voor de organisatie, maar het ontbreekt aan goed op het werkveld aansluitende kennis. Om meer inzicht te krijgen in ondersteuningsbehoeften van werkgevers bij werkenden met veelvoorkomende psychische problemen start de HAN het arbeidsdeskundig onderzoeksproject 'De mentaal gezonde zaak'.

HAN Redactie
11 september 2018
null

Maaike Hermsen nieuwe lector 'Ethiek van Verbinding met Mensen met een Verstandelijke Beperking'

Maaike Hermsen is met ingang van 1 september benoemd tot nieuwe HAN-lector 'Ethiek van Verbinding met Mensen met een Verstandelijke Beperking'. Zij was voorheen associate lector 'Zorg voor Mensen met een Verstandelijke Beperking'. Het lectoraat is in 2008 gestart en gaat nu een volgende (3de) periode van 4 jaar in.

HAN Redactie
07 september 2018
twee studenten zitten, student staat

HAN experimenteert met 'slimme' laadpalen

De HAN stelt 2 extra laadpalen voor elektrische voertuigen beschikbaar, als onderdeel van een onderzoeksproject. De apparatuur is verbonden met een lokaal smart grid en wordt gebruikt om algoritmes te testen.

HAN Redactie
06 september 2018
SEE, stekker elektrische auto

Maarten van Gils nieuwe lector Smart Business

Dr. ir. Maarten van Gils is benoemd tot lector Smart Business aan de Faculteit Economie en Management van de HAN en start op 22 oktober.

HAN Redactie
05 september 2018
portret Maarten van Gils

HAN-lector Annet de Lange benoemd op bijzondere leerstoel Open Universiteit

Dr. Annet de Lange is per 1 september benoemd tot bijzonder hoogleraar ‘Succesvol ouder worden op het werk’ aan de Open Universiteit (OU). De HAN heeft deze leerstoel ingesteld en ondergebracht bij de vakgroep Arbeids- en Organisatiepsychologie bij de OU.

HAN Redactie
05 september 2018
portret Annet de Lange

Start MBO Onderzoekswerkplaats gepersonaliseerd leren met ict

De HAN start samen met een consortium van partners de MBO Onderzoekswerkplaats gepersonaliseerd leren met ict. Met deze samenwerking worden de practoraten uit het mbo verbonden aan hbo- en wo-onderzoek.

HAN Redactie
11 juli 2018
Twee studenten overleggen met laptop
Podcast

Terugblik dialoogsessies Health

Programmamanagers Health organiseerden 7 interne en 2 externe dialoogsessies om Health te verkennen. 'Dat gaan wij niet zelf achter de tekentafel bedenken'. Lisbeth en Miranda blikken samen terug op deze sessies in de eerste HAN podcast! Beluister dit gesprek (20 min.) om inzicht te krijgen in deze brede verkenning.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
09 juli 2018
null