Center of International Business Research Inauguratie Anna Sabidussi en Gezellig World Café

539016 Cartoon inauguration
  • Slim
  • Schoon
  • Sociaal

22 juni was een grote dag voor de International School of Business; de inhuldiging van professor Anna Sabidussi markeerde de aftrap van het Center of International Business Research en startte samenwerkingsverbanden met leden van het werkveld.

Inauguratie Toespraak Lector Anna Sabidussi

De toespraak van professor Sabidussi richtte zich op de belangrijkste dimensies die een rol spelen bij het omarmen van duurzaamheid en benadrukte nieuwe wegen en oplossingsrichtingen om met succes de noodzakelijke bedrijfstransformaties door te voeren. Ze besprak gepassioneerd de economische, ecologische en maatschappelijke aspecten die innovatiekansen in duurzame praktijken kunnen bevorderen. Haar overtuigende argumenten onderstreepten de dringende behoefte aan verandering en boden een routekaart voor bedrijven om de overgang naar duurzaamheid succesvol te laten verlopen. Het evenement werd bijgewoond door een divers publiek dat graag inzicht wilde krijgen in het oplossen van de urgente mondiale uitdagingen van ons tijdperk. 

02c75050-5974-11ee-87f6-024215b4a989 Anna Sabidussi Inauguration stola ceremony

Leading is much more than just a position, just a title, just wishful thinking. It is a choice. Our choice.

Jan-Joost Bosman, Roger van Hoesel, en Jenny Wassenaar
 

Panel met bedrijfsexperts

Na de keynote speech ging een panel van bedrijfsexperts een dialoog aan over duurzaamheidstransities vanuit hun respectieve professionele perspectieven. Deze interactieve sessie stelde het publiek in staat om actief deel te nemen, vragen te stellen en waardevolle inzichten te krijgen van de panelleden. De expertise die werd gedeeld door deze koplopers in duurzaamheidstransities wierp licht op praktische benaderingen en inspireerde de aanwezigen om actie te ondernemen. 

0031e0f8-5974-11ee-8f98-024215b4a989 Panle discussion inauguration anna sabidussi

Change is often violent. Disruptive. It can make people uncomfortable. So the conversation is also about stamina. How do you do that?

Ideeën voor brouwen
 

World Café

Om verschillende perspectieven aan te moedigen en internationale samenwerking te bevorderen, bood het World Café een platform voor vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, alumni, studenten en academische partners uit het buitenland om samen te komen. In deze setting bespraken en verkenden de deelnemers verschillende maar met elkaar verbonden thema's van duurzame bedrijfstransities. Het doel van het World Café was het vergemakkelijken van de uitwisseling van belangrijke inzichten en het vormen van nieuwe banden over ideeën, om zo bij te dragen aan de wereldwijde conversatie over duurzame praktijken.  

538956 World Cafe tabel symposium

From solutions based on addressing symptoms to solutions based on addressing root causes.

Toen het evenement ten einde liep, vertrokken de deelnemers met een hernieuwd gevoel van doelgerichtheid en vastberadenheid. De openingstoespraak van professor Anna Sabidussi had de toon gezet voor een toekomst waarin duurzaam ondernemen de norm wordt en hoop en inspiratie biedt aan zowel individuen als organisaties. 

Met de expertise van professor Sabidussi en de gezamenlijke inspanningen van bedrijfsexperts, studenten en professionals, markeerde het evenement op de HAN University of Applied Sciences een belangrijke mijlpaal in de reis naar duurzame bedrijfstransities. Het diende als een katalysator voor verandering, die de deelnemers in staat stelde een positieve impact te hebben op hun vakgebied en de transformatie te stimuleren die nodig is om een duurzame toekomst voor iedereen op te bouwen. 

Neem voor mogelijke samenwerkingen contact op met professor Anna Sabidussi of het CIBR.

Connected Degree Programs

Communication

A communication degree at the International School of Business opens up a world of possibilities. After all, every company and every organization in the world has a message. Your challenge as a communication specialist? To get that message across so people will listen.

Groep studenten in gesprek lachend

International business

Want to step into the fast-paced world of international business? To actually experience it while you are studying? Then come and study at the International School of Business. The place to be for an innovative and flexible business degree.

studenten-project

Circular Economy

The economy of the future no longer relies on maximizing profits. Instead, it is based on reproducing, recycling, and reusing. In this masters in circular economy, you help international companies transition to sustainable business practices.

424499 studenten met docent in overleg