Scholieren maken op interactieve manier kennis met innovatie, techniek en ondernemerschap

Een plek waar je laagdrempelig kan kennismaken en/of bijdragen aan ondernemersvragen van de toekomst? OndernemersLab Nijmegen is zo’n plek! Scholieren van het Mondial College bezochten het OndernemersLab en maakten op een interactieve manier kennis met innovatie, techniek en ondernemerschap.

537633 Nieuwsbericht ondernemerslab

Innovatie, techniek en ondernemerschap

De VMBO-scholieren van het Mondial College hebben in het OndernemersLab Nijmegen mogen proeven aan innovatie, techniek en ondernemerschap in allerlei vormen: van een POP'HUB-expositie tot VR-brillen. De scholieren reageerden vooral enthousiast op de expositie van technische innovaties uit de regio (POP’HUB). En dat is precies de bedoeling van de zogeheten innovatietour: scholieren de kans geven innovatie, techniek en ondernemerschap te ontdekken. Belangrijk, want als het aantal techniekstudenten niet stijgt krijgen we in de toekomst te maken met schrijnende tekorten in deze sector. Alex Dorgelo, programmamanager Techniekpact, bevestigt dit. “De innovatietour is een mooie manier om scholieren te laten kennismaken met technische innovaties. Hopelijk maakt het ze enthousiast en kiezen ze uiteindelijk voor een technisch profiel. En dat is hard nodig, want techniek is heel vaak de sleutel tot de oplossing in maatschappelijke vraagstukken”.

Samenwerken aan de toekomst

Er is nog te weinig verbinding tussen potentieel ondernemerstalent en lokale innovatieontwikkelingen en -vraagstukken. “En dat is jammer, want van beide is veel aanwezig in Nijmegen”, zegt Thomas Lans, lector Kansrijk Ondernemen aan de HAN. “Het is zinvol om laagdrempelig regionale innovatieve ideeën in Nijmegen bij elkaar te brengen en ze te verbinden met doelgroepen die traditioneel pas laat in vernieuwingstrajecten worden betrokken zoals burgers, kleinbedrijf of ondernemende scholieren en studenten die in de regio studeren. Met het OndernemersLab Nijmegen (OLN) wordt dit inzicht nu structureel opgepakt. Dit doen we door de POP’HUB innovaties, het ondernemerschapsonderwijs en de netwerken van de gemeente Nijmegen en Techniekpact op één locatie bij elkaar te brengen in OLN op de Houtwerf in Nijmegen."

Grenzen oversteken

Het OLN werkt multidisciplinair op de domeinen waarop de regio actief is en zich wil profileren, denk aan health & hightech, maar ook regionale innovatie in bredere zin zoals circulair, energie, digitaliseren en impact ondernemen. OLN biedt een ingerichte ruimte voor het werken aan multidisciplinaire vraagstukken uit de regio en een plek voor een bruisende ‘doe’ programmering gericht op ontmoeting, en voorbeelden en verhalen van ondernemers uit de regio. De innovatietour voor het Mondial College is hier een mooi voorbeeld van.

Marteyn Roes, relatiemanager OLN: “Bedrijven en organisaties in de regio kunnen op verschillende manieren samenwerken met het OLN. Ze kunnen hun innovaties tonen, en laten zien welke waarde ze toevoegen en wat de achterliggende verhalen zijn aan bezoekers (scholieren, studenten en werkzoekenden). Ze kunnen ook hun strategisch vraagstuk laten verkennen of business idee laten valideren of vermarkten. Denk aan vraagstukken en ideeën rondom circulariteit, verduurzaming, digitalisering of de arbeidsmarkt."

Marteyn Roes in het OndernemersLab
Marteyn Roes in het OndernemersLab

Kom in contact

OLN is gestart als samenwerkingsverband tussen de HAN opleiding Ondernemerschap en Retail Management, Lectoraat Kansrijk Ondernemen, Gemeente Nijmegen, POP’HUB/StartUp Nijmegen en Techniekpact. Meer weten over de mogelijkheden van het OndernemersLab? Neem contact op met: marteyn.roes@han.nl, 06-26074767.