Inspiratiesessie iXperiumdesignteams HAN

Op 12 juni j.l. kwamen zo’n veertig docenten, ondersteuners en onderzoekers van de HAN bij elkaar voor de inspiratiesessie Leren en lesgeven met ict in het iXperiumlab Nijmegen. Na een welkom door associate lector Leren met ict Mariola Gremmen vertelden deelnemers van vier iXperiumdesignteams die binnen de HAN werken over het onderzoek van hun designteam en de producten die ze hebben opgeleverd.

236877 studenten met VR-bril op

Interactieve storytelling

Docent Ruud Klomp presenteerde het onderzoek van het designteam wat bestaat uit docenten vanuit de tweedegraads lerarenopleidingen van Academie Educatie en de opleiding Mediadesign van Academie Informatica en Mediadesign. Het designteam ging aan de slag met de vraag hoe je een ict-rijk leerarrangement kunt ontwerpen waarin studenten van de tweedegraads lerarenopleidingen samen met studenten van de opleiding Mediadesign didactische ict-toepassingen kunnen ontwerpen. En dan wel op zo’n manier dat de studenten van de lerarenopleidingen hun competenties op het gebied van ict-rijke leerarrangementen verdiepen en de studenten van Mediadesign competenties ontwikkelen om ict-toepassingen te ontwerpen in en voor een onderwijscontext. In de uitvoering koos het team ervoor om tweedejaars studenten van Mediadesign die het vak interactieve storytelling volgen te laten samenwerken met studenten van de lerarenopleiding Geschiedenis. De studenten kregen gezamenlijk masterclasses en ze werkten samen in cocreatiesessies.

Zowel studenten als docenten waren enthousiast over de resultaten, mooie ict-rijke onderwijsproducten die de studenten samen maakten. Een student wilde een ict-onderwijsproduct maken voor de leerlingen in zijn mavoklas. Deze leerlingen vinden het soms lastig om veel tekst te lezen. Hoe krijg je ze toch geïnteresseerd in het leven van mensen in de middeleeuwen? Hij maakte een toepassing waarin leerlingen kennismaken met verschillende personages in een middeleeuws dorp. Deze personages krijgen te maken met de zwarte dood, de pest. De leerlingen zien de personages in beeld en ze horen hun stem. Daarna krijgen ze de optie om dit personage te adviseren. Na afloop schreven de leerlingen een brief waarin ze aangaven wat ze van deze nieuwe manier van leren vonden. Er kwamen veel mooie reacties van de leerlingen. Sommigen waren zelfs echt ontroerd door de interactie met de fictieve middeleeuwse karakters.

Meer over de presentaties en workshops tijdens deze inspiratiesessie lees je hier: 
Inspiratiesessie iXperiumdesignteams HAN - iXperium