HAN Campus Nijmegen, communicatie, klas, presenteren, studenten, college, les, finance, economie

Lectoraat Organisatie van Zorg en Dienstverlening

Focus Health: “Het wordt écht iets van ons allemaal”

Afgelopen jaar heeft de HAN vol ingezet op het verkleinen van sociaal-economische gezondheidsverschillen. Met succes, vinden Lisbeth Verharen en Eva Verhoeven van het kernteam Health. “We hebben helder kunnen maken wat onze ambities zijn en proeven veel enthousiasme om samen de schouders eronder te zetten.”

HAN Redactie
16 december 2019
null
Lectoraat Organisatie van Zorg en Dienstverlening

NVMO Onderwijsinnovatieprijs nominatie Masterkliniek Mondzorgkunde en Tandheelkunde

In de Masterkliniek/Student-Run-Dental-Clinic (SRDC) werken studenten van de opleidingen Mondzorgkunde van de HAN en Tandheelkunde van het Radboudumc samen in patiëntbehandelingen als voorbereiding op hun toekomstige beroepspraktijk. Ze leren effectief professioneel samenwerken met het oog op een betere zorg voor de patiënt.

HAN Redactie
29 oktober 2019
docent kijkt mee tijdens praktijk oefening
Lectoraat Organisatie van Zorg en Dienstverlening

Gelijkwaardigheid als basis voor sterk zorgnetwerk

Of het oké is om als welzijns- of zorgprofessional mensen met een lagere sociaal-economische status anders te benaderen? Ja, júist, vindt Wendy Kemper. Ze doet onderzoek naar de interactie in zorgnetwerken rondom thuiswonende ouderen. En ziet hoe belangrijk het is om verschil te maken. Tijdens HAN unexpected x innovate gaat ze erover in discussie.

HAN Redactie
26 september 2019
Ouderenzorg
Lectoraat Organisatie van Zorg en Dienstverlening

Uitreiking NWO-promotiebeurs voor Leraren aan Ria Kersbergen

Ria Kersbergen, onderzoeker en docent aan de HAN, kreeg op 21 maart tijdens een feestelijke formele bijeenkomst de Promotiebeurs voor Leraren uitgereikt. De voorwaarde voor de toekenning is dat de bij het promotieonderzoek opgedane kennis en onderzoekservaring ten goede komen aan wetenschappelijke kennisontwikkeling én aan de onderwijspraktijk. Leraren die worden toegelaten, worden voor een periode van 5 jaar maximaal 0,4 fte per jaar vrijgesteld van onderwijs om met behoud van salaris te werken aan hun promotieonderzoek.

Er is geen omschrijving beschikbaar
Annelies Peters
22 april 2019
student heeft onderkaak kunstgebit vast uitgezoomd
Lectoraat Organisatie van Zorg en Dienstverlening

HAN actieonderzoek in project nieuw zorglandschap Afferden

Het ambitieuze project 'Op weg naar een nieuwe (zorg)landschap' is begin april gestart. Het doel is de ontwikkeling van een dorpscontract of fonds waarin de financiële middelen die in de gezondheidszorg bespaard worden door anders te werken, weer ten goede komen aan de inwoners van Afferden. Het project is voor de 1e fase van een jaar gefinancierd door de Provincie Limburg met de gemeente Bergen als penvoerder. De HAN is mede-aanvrager van het project en voert het actieonderzoek uit.

HAN Redactie
19 april 2019
ouderen die deelnemen aan groepsactiviteiten
Lectoraat Organisatie van Zorg en Dienstverlening

‘Gezondheid organiseren’: nieuw leerboek verpleegkundigen

Als verpleegkundige meer weten over het organiseren van de gezondheidszorg? In het nieuwe leerboek 'Gezondheid organiseren' leggen Miranda Laurant (HAN-lector) en Hester Vermeulen (hoogleraar Verplegingswetenschappen Radboudumc) uit hoe verpleegkundigen in opleiding de rollen van zorgverlener, professional, kwaliteitsbevorderaar, samenwerkingspartner en organisator op zich nemen om echt gezondheid te organiseren. Op 6 februari is dit nieuwe leerboek in Houten tijdens een bijeenkomst met een paneldiscussie gepresenteerd.

HAN Redactie
11 februari 2019
ziekenhuisgang met dokters en patiënt in bed
Lectoraat Organisatie van Zorg en Dienstverlening

Lidy Okkerman gepromoveerd op middenmanager en kostenbeheersing

De middenmanager in het ziekenhuis moet de kwaliteit en veiligheid van zorg bewaken en met zijn of haar afdeling met minder geld hetzelfde doen of met hetzelfde geld méér doen. Welke methoden, kennis en kunde zijn daarvoor nodig en hoe kan de organisatie daarin faciliteren? Voor Lidy Okkerman, onderzoeker bij het HAN-lectoraat Organisatie van Zorg en Dienstverlening en docent bij diverse bachelor- en masteropleidingen, vormden deze vragen het uitgangspunt van onderzoek. Zij is op 3 december bij de Radboud Universiteit Nijmegen gepromoveerd op het onderzoek 'De middenmanager en kostenbeheersing in het ziekenhuis'.

HAN Redactie
11 december 2018
ambulance bij ingang ziekenhuis
Lectoraat Organisatie van Zorg en Dienstverlening

Toekenning financiering 6 HAN-projecten zwaartepunt Health

Iedereen heeft recht op goede gezondheid en toegankelijke gezondheidszorg. Ook in Nederland bestaan grote verschillen in levensverwachting en ervaren gezondheid die samenhangen met sociaal-economische omstandigheden. Het verkleinen van deze gezondheidsverschillen; dat is de focus van Health. Voor 2019 is aan 6 HAN-projecten financiering toegekend vanuit dit zwaartepunt.

HAN Redactie
05 december 2018
null
Lectoraat Organisatie van Zorg en Dienstverlening

Verschuiving Verpleegkundig Specialisten en Physician Assistants naar ‘anderhalvelijn’?

Verpleegkundig Specialisten en Physician Assistants worden in de tweede lijn ingezet voor met name routinematige en laagcomplexe medische zorg. Een deel van deze zorg kan mogelijk verschuiven naar de eerstelijn of naar een nieuwe vorm zoals ‘anderhalvelijnszorg’. Dit is zorg op het grensvlak van gemakkelijk toegankelijke, complexe of chronische eerstelijnszorg en eenvoudige tweedelijnszorg met specifieke kennis en diagnostiek. Welke rol speelt de HAN in dit onderzoek?

HAN Redactie
19 april 2018
gesprek man telt op vingers
Lectoraat Organisatie van Zorg en Dienstverlening

Studenten HAN Verpleegkunde presenteren EBP-bevindingen

Sommige studenten Verpleegkunde aan de HAN doen in de hoofdfase mee met het Evidence project. Een van de vereiste onderdelen is dat zij een presentatie geven op hun stageplaats over dit praktijkgerichte onderzoek (deskundigheidsbevordering), waarin de stappen van EBP (Evidence Based Practice) centraal staan. Aan de studenten is gevraagd om in hun presentatie de focus te leggen op de wijze waarop medewerkers met het beste beschikbare bewijs, de kwaliteit van zorg voor cliënten kunnen verbeteren.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
27 januari 2018
Studenten hangen infuus op