Verpleegkundig Specialisten in Zwitserland

In Zwitserse buitengebieden wordt het tekort aan huisartsen steeds groter. Dit was de aanleiding om met Verpleegkundig Specialisten (VS’en) te gaan werken. Om de rollen en taken goed in te richten, is onderzoek nodig. Daar draagt de HAN aan bij door ondersteuning, begeleiding en kennisontwikkeling.

198657 Voltijd Verpleegkunde student in gesprek met cliënt/ patiënt-4

Taken en rollen verpleegkundig specialisten

‘De taken en de activiteiten van de Verpleegkundig Specialisten (VS’en) lijken te passen bij de demografische uitdagingen en de wens tot nieuwe zorgmodellen in de Zwitserse eerstelijnszorg,' vertelt Anneke van Vught, HAN associate lector Organisatie van Zorg en Dienstverlening. 'In Nederland hebben we al ruim 20 jaar ervaring met VS'en in huisartsenpraktijken. Deze ontwikkeling staat in Zwitserland nog in de kinderschoenen.'

Begeleiding onderzoek

‘De afgelopen jaren heeft Stefan Gysin vanuit de Universität Luzern het onderzoek 'The Roles and Tasks of Nurse Practitioners in Swiss Family Practice' uitgevoerd,’ vervolgt Anneke van Vught. 'Daarbij keek hij naar wat de rollen en taken van VS'en zijn, op basis van een 1e pilot in Zwitserland. Ik was als co-promotor vanuit de HAN betrokken bij het onderzoek en de pilot.’

Wij leveren een bijdrage aan de inzet van de verpleegkundig specialist (VS) in de eerstelijnszorg in Zwitserland.

‘Een onderdeel van het promotietraject bestond uit een bezoek aan Nederland. In de zomer van 2019 hebben 4 Zwitserse professionals samen met mij diverse Nederlandse eerstelijnspraktijken en de HAN bezocht. Met het begeleiden van het promotieonderzoek en het geven van workshops en presentaties aldaar leveren wij een bijdrage aan de implementatie van VS in de eerstelijnszorg in Zwitserland.’

Praktijkgericht onderzoek

'In Zwitserland hebben de deelnemende VS’en zelf grote aantallen huisbezoeken afgelegd met hoge autonomie, ondanks de behoefte aan enige huisartsbegeleiding’, licht Anneke van Vught toe. 'Ze voerden met name consulten uit bij patiënten met een hogere leeftijd, met meer multimorbiditeit en polyfarmacie. In vergelijking met huisartsen besteden zij meer aandacht aan diagnostiek, maar schrijven minder medicatie voor.'

Meerwaarde huisbezoeken en holistische blik

De VS’en en huisartsen die deelnamen aan het onderzoek in Zwitserland blijken zichzelf te beschouwen als pioniers. Ze zien de toegevoegde waarde van de VS in de huisartsenpraktijk met name in het uitvoeren van tijdsintensieve huisbezoeken en de holistische blik van de VS. De belangrijkste belemmeringen voor verdere implementatiestappen tot nu toe lijken een gebrek aan kennis over de VS en het ontbreken van regelgeving. 

Aanpassen regelgeving en opleidingen

Het onderzoek van Stefan Gysin is onlangs afgerond. Op 31 maart verdedigde hij zijn dissertatie bij het Departement Gesundheitswissenschaften und Medizin, Universität Luzern.  Anneke van Vught: ‘De eerste pilots bieden inzichten en lessen om de implementatie van de VS eerstelijnspraktijken verder te ondersteunen. In Zwitserland wordt nu nagedacht over het aanpassen van regelgeving en opleidingen voor de verdere inzet van VS’en in huisartsenpraktijken.’ 

Meer weten?

Neem voor vragen en informatie over dit project contact op met Anneke van Vught, associate lector Organisatie van Zorg en Dienstverlening en stuur een bericht aan: