Matchmaking Health levert inspirerende projectvoorstellen op

HAN Health zet ook dit jaar de schouders onder het verkleinen van sociaal-economische gezondheidsverschillen. Tijdens een 2e matchmaking werkten onderzoekers en docenten van verschillende academies een aantal projectvoorstellen uit. Intersectoraal én interdisciplinair.

Matchmaking

Hoe kunnen we duurzame inzetbaarheid van mensen in zware beroepen bevorderen? Is een empathische woning zó in te richten dat ook mensen met een lage sociaal-economische status (SES) er wel bij varen? En wat doet een binnentuin eigenlijk voor je gezondheid? Een greep uit de onderzoeksvragen die tijdens de matchmaking boven tafel komen. In totaal zijn 5 projectvoorstellen in groepjes verder gebracht. Een impressie: 

1. Gezonde-leefplekmeter

De voorgaande matchmaking zette Koen Dortmans – onderzoeker bij het Kenniscentrum Publieke Zaak – op het spoor van een gezonde-leefplekmeter. “Als het gaat om positieve gezondheid richten we ons vaak op de ervaren gezondheid van het individu. Maar hoe zit het met de invloed van bijvoorbeeld de fysieke omgeving? En hoe breng je die omgeving in kaart?” Met onderzoekers van Built Environment bracht hij zijn plan verder. “Onze vervolgstappen? Nagaan welke betekenis de doelgroep geeft aan een gezonde leefomgeving. Multidisciplinair vaststellen over welke factoren we het precies hebben. En in kaart brengen wat er al is aan instrumentarium en wat wel of niet werkt.”

2. Wellbeing@work

Het plan Wellbeing@work komt uit de koker van Sarah Detaille, associate-lector Arbeidsmarkt & Onderwijs. Haar droom is om een gezonde werkomgeving te creëren in sectoren waar met name mensen met een lage SES actief zijn (denk aan schoonmaak, logistiek en bouw). Met onderzoekers van Sport en Bewegen, Educatie, en Voeding en Diëtetiek boog Detaille zich over vragen als: hoe geven we vorm aan goed werkgeverschap en loopbaanontwikkeling? En: hoe werken we aan duurzame inzetbaarheid? “Bijzonder om in co-creatie tot ideeën en oplossingen te komen. Met dit project kunnen we aansluiting zoeken bij de minor Happy Healthy Worklife of Health & Performance at Work. Verder zien we kansen om de gezonde-leefplekmeter te vertalen naar de werkomgeving. Maar we willen vooral met de doelgroep passende interventies ontwikkelen, waarbij waardering voor de mens en werk centraal staat.”

 

null
Matchmaking Health

3. Doorontwikkelen Moodie

De Moodie – een warme snoezeldeken met kalmerende geuren en zachte speakers die muziek of verhalen afspelen – is oorspronkelijk bedoeld voor kwetsbare jongeren. Charlotte Swart van het lectoraat Media Design zoekt naar manieren om de Moodie door te ontwikkelen voor de doelgroep lage SES. “Ik denk bijvoorbeeld aan eenzame, overprikkelde of gestreste mensen.” Ze is duidelijk in wat ze nodig heeft: “Partners, testgroepen en financiering.” De winst van een uurtje brainstormen met onderzoekers van Automotive & Engineering en Health Promotion & Performance? Een overzicht van mogelijke testgroepen en tips om haar netwerk te vergroten.

4. Binnenschooltuin

De natuur naar binnen halen, om zo een gezonde en vitale (leer)omgeving te creëren. Dat is het idee van biofilisch designer Anselien School. “Uit onderzoek blijkt dat in wijken met veel groen – ondanks verschillen in inkomsten – de gezondheidsverschillen kleiner zijn dan in buurten die ‘grijzer’ kleuren. Hoe fraai zou het zijn als we bij de HAN een heuse living lab weten te ontwikkelen en realiseren?” Een onderzoeker van lectoraat Architecture in Health dacht met haar mee. School: “Zo kwamen we op het idee om de binnentuin te verbinden met de verbouwing van de Academie Built Environment. Ook denken we gebruik te kunnen maken van de connecties van de bestaande empathic living labs. En misschien is er zelfs een minor voor op te zetten.” 

5. Smart Health Community

Anette van Haren raakte geïnspireerd door haar huidige project Vincentius Vitaal. Als regio-regisseur doet ze hierin ervaring op met gezondheidsbevordering van mensen die in armoede leven. Door te bewegen en deel te nemen aan activiteiten verdienen zij fitcoins, in te wisselen voor een vrijkaartje bij het zwembad, of verse groenten en fruit. Van Haren: “Waarom dit niet uitbreiden naar de HAN? Waarbij HAN-medewerkers binnen een sociaal-vitaal ecosysteem fitcoins verdienen die door de doelgroep lage SES in te zetten zijn.” De oogst van de avond: een sheet vol ideeën, tips en aanknopingspunten. “Bovendien realiseer ik me opnieuw hoe belangrijk het is om uit te gaan van de wensen en behoeften van de doelgroep lage SES. Dat moet hoe dan ook ons startpunt zijn.”

Draagvlak

“Mooi, wat de matchmaking heeft opgeleverd”, vertelt Miranda Laurant, programmamanager HAN Health. “Door in een brede context met elkaar te brainstormen, hebben we gezien wat de potentie is van ideeën die op het vlak van Health leven bij individuele medewerkers. Ook proefden we of er binnen de verschillende academies en onderzoeksgebieden voldoende draagvlak is om de plannen verder uit te werken. En samen – in het belang van mensen met een lage sociaal-economische status – dromen te vertalen in daden.”

Samenwerken

Laurant is vooral verheugd over het feit dat niet alleen de usual suspects aanschoven. “Het verkleinen van sociaal-economische gezondheidsverschillen gaat verder dan de gezondheidszorg of sociaal werk. Sectoren als bouw, engineering, educatie, HR, mediadesign en IT zijn evengoed van betekenis. Juist als we samenwerken, kunnen we verschil maken.”

De projecteigenaren werken in groepjes hun plannen verder uit. Het kernteam Health beoordeelt welk project op termijn in aanmerking komt voor financiële ondersteuning. Denk je graag mee over een van bovenstaande plannen? Of wil je een plan inbrengen voor een volgende Health matchmaking? Stuur dan een mail naar health@han.nl.