Bruikbare instrumenten uit toolbox Een Sterk Wijknetwerk

In wijken worden juist in tijden van corona veel initiatieven ontplooid voor mensen die een steuntje in de rug nodig hebben. Hierbij zijn vaak diverse organisaties, hulpverleners en vrijwilligers betrokken. Hou houd je als initiatiefnemer dan het overzicht? Hoe weet je wie er betrokken (moeten) zijn en wie je er nog bij kan vragen? De instrumenten uit de toolbox Een Sterk Wijknetwerk kunnen je hierbij helpen.

null

Methodiek en invulkaart Partnerschap

Met het partnerschapsmodel vullen burgers en zorgvragers, professionals, onderzoekers en beleidsmakers de zogenoemde Partnerschapskaart in. Ze doen dit gezamenlijk, door met elkaar hierover in gesprek te gaan. De invulkaart bevat 5 stappen. De deelnemers beginnen met de vraag: wat willen we bereiken, wat is de stip op de horizon? 

De volgende 4 stappen leiden de deelnemers door het proces van wat je moet doen om je doelen te bereiken. Kijk voor de uitleg van het model en voor het invullen van de partnerschapskaart in de methodiek:

Wie is wie in de wijk?

Een mooie aanvulling op de partnerschapskaart zijn de infographic en het invuldocument van ‘Wie is wie in de wijk?’ 

De infographic laat zien welke functies er in gemeenten vaak zijn om mensen die dat nodig hebben extra te ondersteunen en waar nodig zorg te bieden. Het doel is iedereen mee te laten doen zodat een fijne, leefbare wijk of buurt ontstaat, waar mensen prettig wonen en leven.

De infographic maakt inzichtelijk wat bijvoorbeeld de functie en taken zijn van het wijkteam, de wijkverpleegkundige, de WMO-consulent, de huisarts, de sociaal werker en de casemanager. Om in één oogopslag te zien wie wat doet, wie met wie samenwerkt en waar je nog iemand mist voeg je voor je eigen wijk alle functies toe in het document:

 

De instrumenten maken deel uit van de Toolbox van het HAN project Een Sterk Wijknetwerk.