HAN Campus Nijmegen, communicatie, klas, presenteren, studenten, college, les, finance, economie

Ass. Lectoraat Capabilities in Zorg en Welzijn

Bruikbare instrumenten uit toolbox Een Sterk Wijknetwerk

In wijken worden juist in tijden van corona veel initiatieven ontplooid voor mensen die een steuntje in de rug nodig hebben. Hierbij zijn vaak diverse organisaties, hulpverleners en vrijwilligers betrokken. Hou houd je als initiatiefnemer dan het overzicht? Hoe weet je wie er betrokken (moeten) zijn en wie je er nog bij kan vragen? De instrumenten uit de toolbox Een Sterk Wijknetwerk kunnen je hierbij helpen.

Annelies Peters
28 oktober 2020
null
Ass. Lectoraat Capabilities in Zorg en Welzijn

Capability approach bevordert kwaliteit van leven

Raakvlakken genoeg, tussen het Nederlands-Vlaams Netwerk voor Capability Benadering in het Sociaal Domein en de focus Health van de HAN. Dus natúúrlijk wilde HAN Health een keynote verzorgen tijdens een bijeenkomst van het netwerk. Associate lector Erik Jansen: “Mooi om te zien hoe de capability approach in de praktijk vorm krijgt.”

HAN Redactie
02 december 2019
null
Ass. Lectoraat Capabilities in Zorg en Welzijn

Promotieonderzoek Thomas Noordink: Meten van 'empowerment' in sociaal werk

'Empowerment' is een centraal begrip binnen het sociaal werk. Burgers, professionals en de politiek hebben behoefte aan meetinstrumenten die de 'empowerende' effecten van het sociaal werk blootleggen. Voor specifieke doelgroepen binnen het sociale domein zijn al diverse meetinstrumenten beschikbaar. De wijze waarop die instrumenten ontwikkeld worden, lijkt echter invloed te hebben op de kwaliteit. Thomas Noordink, HAN-docent en onderzoeker bij het Lectoraat Versterken van Sociale Kwaliteit, stelt het meten van 'empowerment' in sociaal werk centraal. Hij heeft een HAN-promotiebeurs ontvangen en is 1 februari gestart met het onderzoeksproject.

Annelies Peters
14 februari 2019
vrouwen lopend door de stad, eentje met fiets, eentje met mobiel
Ass. Lectoraat Capabilities in Zorg en Welzijn

Hoe vergroten kunst en technologie sociale kwaliteit?

Hoe kunnen kunst en technologie bijdragen aan het welzijn van mensen door de vergroting van hun 'capabilities'? Dit is de centrale onderzoeksvraag van het associate lectoraat dat onder de nieuwe naam 'Capabilities in Zorg en Welzijn' op 20 november een volgende periode van 4 jaar is gestart als onderdeel van het HAN Lectoraat Versterken van Sociale Kwaliteit.

Annelies Peters
20 november 2018
Verf op palet
Ass. Lectoraat Capabilities in Zorg en Welzijn

HAN tekent Health Deal 'kwetsbare jongeren' met Pluryn en ketenpartners

Om het gebruik van innovatieve middelen onder kwetsbare jongeren in de regio Nijmegen te stimuleren, ondertekenden minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Pluryn en diverse ketenpartners (waaronder de HAN) op 13 juni 2018 een Health Deal. Met de ondertekening stellen deelnemende partijen een concreet doel: het ondersteunen van jongeren in de regio bij hun stap naar zelfstandigheid, door het opschalen en doorontwikkelen van bestaande innovatieve toepassingen.

HAN Redactie
18 juni 2018
studenten kijken en wijzen naar robot