Hoe vergroten kunst en technologie sociale kwaliteit?

Hoe kunnen kunst en technologie bijdragen aan het welzijn van mensen door de vergroting van hun 'capabilities'? Dit is de centrale onderzoeksvraag van het associate lectoraat dat onder de nieuwe naam 'Capabilities in Zorg en Welzijn' op 20 november een volgende periode van 4 jaar is gestart als onderdeel van het HAN Lectoraat Versterken van Sociale Kwaliteit.

Verf op palet

Kunst en technologie kunnen bijdragen aan welzijn

Associate lector Erik Jansen: 'De samenleving transformeert in snel tempo en burgers krijgen te kampen met toenemende complexiteit en een sterk veranderende leefwereld. In de Capability benadering staat het welzijn van ieder mens centraal en telt sociale kwaliteit daadwerkelijk mee. Vanuit dit perspectief versterken we in ons praktijkonderzoek en de opleidingen de specifieke expertise en de focus op de mogelijkheden die kunst en technologie in zorg en welzijn bieden.'

Cross-disciplinaire insteek en creatieve onderzoeksmethoden

'We werken bij uitstek vanuit een cross-disciplinaire insteek voor de overbrugging tussen het culturele en het sociale in relatie tot maatschappelijke uitdagingen', vervolgt Jansen. In die zin sluit het associate lectoraat goed aan bij recente ontwikkelingen in onder andere:

Erik Jansen: 'We hanteren diverse onderzoeksmethoden waaronder ook kwalitatieve en creatieve -Arts Based Research- vormen. De menselijke ervaringen en hun verhalen fungeren als uitgangspunt: hoe beleven zij bepaalde gebeurtenissen en geven een eigen betekenis daaraan? Voorbeelden zijn onder meer het gebruik en de inzet van narrativiteit, games en film-documentaires.'

Lokale patronen

Erik Jansen presenteerde op het SIA-congres 2018 het manifest 'Lokale patronen' als mooi voorbeeld van resultaat van narratief onderzoek, samen met het Platform Stad & Wijk.

Tijdens het HAN filmfestival Face_the unexpected in december 2018 presenteerde Erik Jansen na vertoning van de film 'More Human than Human' de colum Kunstmatig of menselijk? voor een debat over de vraag: Wat betekent de toenemende robotisering voor de zorg en voor de mens?

Versterken van Sociale Kwaliteit

Het Associate Lectoraat Capabilities in Zorg en Welzijn geeft uitvoering aan de nieuwe onderzoekslijn die nauw samenhangt met de 3 bestaande onderzoekslijnen van het Lectoraat Versterken van Sociale Kwaliteit:

  • Formele-informele samenwerking gericht op versterken van sociale kwaliteit
  • Rol van sociaal werkers in het versterken van sociale kwaliteit
  • Evalueren van sociale interventies

De inbreng van de specifieke focus op kunst en technologie en de expertise vanuit de Capability benadering dragen door concrete projecten bij aan de verbinding van onderwijs, (actiegericht) onderzoek en dagelijkse praktijk van het werkveld zorg en welzijn.

Meer informatie?