HAN tekent Health Deal 'kwetsbare jongeren' met Pluryn en ketenpartners

Om het gebruik van innovatieve middelen onder kwetsbare jongeren in de regio Nijmegen te stimuleren, ondertekenden minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Pluryn en diverse ketenpartners (waaronder de HAN) op 13 juni 2018 een Health Deal. Met de ondertekening stellen deelnemende partijen een concreet doel: het ondersteunen van jongeren in de regio bij hun stap naar zelfstandigheid, door het opschalen en doorontwikkelen van bestaande innovatieve toepassingen.

studenten kijken en wijzen naar robot

Ondersteunen jongeren bij zelfstandigheid

Zorgaanbieder Pluryn weet dat een grote groep kwetsbare jongeren en jongvolwassenen (16-26 jaar) momenteel tussen wal en schip valt. Zij hebben geen zelfstandige woonruimte, krijgen onvoldoende zorg en hebben een te laag inkomen. Hierdoor ontbreekt het hen aan perspectief en dus meedoen in de samenleving.   

Daarom kan eHealth-technologie de overgang van jeugd naar volwassenheid te versoepelen. Denk bijvoorbeeld aan een 'tinybot' die mensen helpt die moeite hebben om structuur in hun dag te krijgen. Of een hulp bij zelfstandig koken.

Er is ook een app die jongeren helpt met reizen met het openbaar vervoer, want dat kan voor sommigen heel spannend zijn. Hulpmiddelen die gericht zijn op het leren omgaan met financiën zijn er ook!

Pluryn nam het initiatief tot de realisatie van deze Health Deal in de regio Nijmegen. Concreet doel van deze Health Deal is het ondersteunen van jongeren van 18+ bij hun stap naar zelfstandigheid, door het opschalen en doorontwikkelen van bestaande innovatieve toepassingen.

Paneldiscussie over de rol van eHealth-technologie

Aan de hand van een aantal stellingen ging minister De Jonge met verschillende belanghebbenden in gesprek over de overgang van jeugd naar volwassenheid en de rol die eHealth-technologie daarin zou kunnen vertolken.

Panelleden deelden hun ervaringen en struikelblokken aan de minister en kwamen zelfs al met oplossingen voor reeds bestaande problemen. Waarop minister De Jonge de paneldiscussie met overtuiging afsloot: 'De Health Deal is een pracht van een oproep. Kortom laten we tekenen en hup aan de slag!'

Voor brede groep jongeren mogelijk maken

De ketenpartners zijn nodig om eHealth toepassingen bereikbaar te maken voor een brede groep jongeren en dat zij een oplossing krijgen die precies past bij wat ze nodig hebben.

Via het Kenniscentrum HAN SOCIAAL en het Lectoraat Innovatie in de Care neemt de HAN deel aan deze Health Deal. Andere ketenpartners zijn: het ministerie van VWS, Pluryn, Koraal, Gemeente Nijmegen, Talis, Vilans, GGD Gelderland-Zuid, Werkbedrijf Rijk van Nijmegen, Digital Health Center, ROC Nijmegen, Kristallis, Tarcisiusschool, Universiteit Twente, VraagApp, Tinybots, Sensara, Quli, Bindkracht 10 en het JongerenNetwerk.

Health Deal?

Bij een Health Deal wordt dus een maatschappelijk relevant probleem herkend en het doel is om het op een creatieve, innovatieve manier op te lossen. Door vanuit inhoud en gezamenlijkheid te bekijken valt er veel meer winst te behalen. 

Een Health Deal biedt zorgaanbieders en bedrijven bovendien een laagdrempelige mogelijkheid om samen met de overheid te werken aan het stimuleren van innovaties. Het gaat vaak om concrete zorgvernieuwingen, waarbij het niet wil lukken om de toepassing verder te krijgen dan bijvoorbeeld het lokale ziekenhuis, de zorginstelling of de regio.

Bronnen: Pluryn, De Brug Nijmegen