In de flow op de Dag van de Verpleging

Hoe zetten we verpleegkundigen extra in het zonnetje op 12 mei, de Dag van de Verpleging? De HAN en het Radboudumc sloegen de handen ineen om de beroepsgroep zelf in beeld te brengen. Voor, met en door verpleegkundigen zijn het magazine FLO en het online event Beat with the FLO(w) gepresenteerd.

36968 docent lachend met studenten om ziekenhuisbed

Verpleegkundigen in beeld

FLO staat voor Florence Nightingale, de grondlegster van het vak van verplegen en voor de flow die verpleegkundigen in hun vak dagelijks vleugels geeft. Het jaar 2020 was door de World Health Organization uitgeroepen tot ‘Year of the Nurse’ vanwege de 200e geboortedag van Florence Nightingale. Wie had kunnen bedenken dat het verpleegkundig vak juist het afgelopen jaar tijdens de coronapandemie zo prominent in beeld kwam? 

FLO en Beat with the FLO(w)

Niet eerder werd duidelijk hoe belangrijk opleiden en onderzoek binnen de verpleegkundige zorg is. En welke sterke rol verpleegkundigen daar al in spelen. In het blad FLO (pdf) en in het programma Beat with the FLO(w) (online) gaat het om de ervaringen uit de veelzijdige en krachtige verpleegkundige praktijk.

Naast verpleegkundigen komen opleiders, docenten, studenten, onderzoekers van de HAN en het Radboudumc aan het woord. De beroepsgroep is op weg naar meer leiderschap in de richting van toekomstbestendige gezondheidszorg.

290398 Cover FLO-magazine Verpleegkunde HAN Radboudumc mei 2021

Samen sterk voor persoonsgerichte zorg

De coronapandemie maakt duidelijk dat samenwerken in tijden van crisis voor verbinding zorgt. Alle collega’s in het ziekenhuis werken -door alle professies heen- met vereende krachten in de zorg voor patiënten en voor de COVID-verpleegafdelingen, de Acute Opname en de Intensive Care. Ook stagiairs werken volwaardig mee en (oud-)collega’s en docenten van de HAN Academie Gezondheid en Vitaliteit springen bij.

Essentiële zorg

Een van de hoofdthema’s van FLO en Beat with the FLO(w) is Essentiële zorg. Het gaat om Patiëntgericht en evidence-based werken, met meer professionele regie. Binnen de HAN en het Radboudumc groeit de aandacht voor deze visie en methode. Hester Vermeulen, hoogleraar Verplegingswetenschap IQ Healthcare, Radboudumc, is in een vraaggesprek met Alison Kitson, de grondlegger van fundamental care, ingegaan op de kerngedachten van Essentiële zorg.

Patiënt- en familieparticipatie

Verpleegkundigen en verzorgenden laten zich vanuit de visie Essentiële zorg vooral leiden door de essentiële behoeften van de patiënt. Wat zijn de relationele, fysieke en psychosociale behoeften? Om deze te achterhalen is een vertrouwensband met de patiënt en naasten belangrijk. Het onderzoek naar Familieparticipatie op de IC van de HAN is een mooi praktijkvoorbeeld hiervan. Het project heeft in 2020 de prestigieuze Anna Reynvaan Praktijkprijs gekregen en wordt nu voortgezet.

Patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs

In Beat with the FLO(w) is in vogelvlucht terug gekeken op de impact van de coronacrisis voor de hogeschool en het ziekenhuis. Het samenwerken in tijden van crisis zorgt voor verbinding. Verpleegkundigen zijn trots op de kracht en de reikwijdte van hun vak. En op de vele mogelijkheden van onderzoek en professionele ontwikkeling die de HAN en het Radboudumc hen bieden. Daarover vertellen verpleegkundigen, studenten, opleiders en onderzoekers in de verpleegkundige patiëntenzorg zelf. De dynamiek van werken, leren en innoveren is deel van de flow die hen dagelijks vleugels geeft.

Meer weten?

Neem voor vragen of meer informatie over samenwerking voor persoonsgerichte patiëntenzorg contact op met dr. Lilian Vloet, HAN lector Acute Intensieve Zorg of dr. Anneke van Vught, HAN associate lector Organisatie van Zorg en Dienstverlening: