Familieparticipatie IC Prijs voor gesprekskaart familieparticipatie op IC

null

Het HAN-project PICS is niet niks: familieparticipatie op Intensive Care (IC) is winnaar van de Anna Reynvaan Praktijkprijs 2020. De prijs voor het beste initiatief in patiëntenzorg is voor een door het Lectoraat Acute Intensieve Zorg en Radboudumc samengestelde gesprekskaart voor gebruik op IC.

Om familie van patiënten op de IC beter te betrekken bij – de besluitvorming rond – de zorg van hun naasten, stelden IC-verpleegkundigen samen met het lectoraat Acute Intensieve Zorg en Radboudumc een gesprekskaart (poster) samen. Onderzoekers Lilian Vloet , Boukje Dijkstra en Karin Felten leverden op deze manier een bijdrage aan familieparticipatie bij de zorg.

Handen masseren en voorlezen

Het project draagt volgens het juryrapport van de Anna Reynvaan Praktijkprijs op een bijzondere en makkelijke manier bij aan de het verbeteren van de verpleegkundige zorg en communicatie met patiënten en hun familie. De begeleiding van patiënten op de IC en hun naasten is belangrijk, niet alleen in tijden van corona. Familieleden kunnen helpen bij de verzorging van hun naaste door bijvoorbeeld handen te masseren, voor te lezen of een dagboek bij te houden. Door de tekeningen op de praatplaat is de informatie ook voor laaggeletterden en naasten met een andere culturele, religieuze of taalachtergrond te begrijpen. De kaart is al in 3 ziekenhuizen in gebruik.

Wat is de Anna Reynvaan Praktijkprijs?

Anna Reynvaan (1844 – 1920) was een van de eerste vrouwen die de verpleegsteropleiding van het Witte Kruis volgde. Daarna heeft ze zich actief ingezet voor het beroep. Elk jaar op de Internationale Dag van de Verpleging, reiken beroepsvereniging V&VN en Amsterdam UMC de Anna Reynvaan Prijzen uit. De prijs is voor de beste verpleegkundige initiatieven om de zorg voor patiënten te verbeteren.

Meer informatie?

Neem voor meer informatie over dit project contact op met:

Lilian Vloet
Lector Acute Intensieve Zorg
Kenniscentrum Duurzame Zorg 

Lilian Vloet is naast lector aan de HAN ook voorzitter van de Stichting FCIC. Het doel van de stichting is: samen de impact van de ic-opname te beperken. De stichting maakte een informatievideo Familieparticipatie op de IC, samen met de patiëntenvereniging IC Connect en de HAN.