Meetinstrumenten voor interprofessioneel samenwerken

Bij interprofessionele samenwerking werken verschillende professies met elkaar samen om de best passende zorg te bieden. Hoe krijg je inzicht in de wijze waarop die samenwerking verloopt? In het project Een sterk wijknetwerk zijn hiervoor handige meetinstrumenten verzameld. Ze maken deel uit van een online toolbox en kunnen aan de eigen werksituatie worden aangepast.

hartslag monitor

Uit de toolbox: overzicht meetinstrumenten

Binnen het project Een sterk wijknetwerk zijn meetinstrumenten voor interprofessioneel samenwerken bijeengebracht. Dit overzicht van meetinstrumenten helpt inzicht te krijgen in hoe de samenwerking in het team of netwerk wordt vormgegeven. Daarnaast geven instrumenten inzicht in de persoonlijke interprofessionele competenties van de professionals in het netwerk.

De instrumenten zijn gescreend en geordend op doelstelling, doelgroep, praktische bruikbaarheid (voor- en nadelen) en validiteit in de eigen werksituatie. Professionals en organisaties kunnen de interprofessionele samenwerking hiermee evalueren en verbeteren.

Twee meetinstrumenten uitgelicht

In het project zelf is -vanwege de praktische bruikbaarheid, doelstelling en setting- er voor gekozen om de volgende 2 specifieke meetinstrumenten toe te passen: 

Deze vragenlijst meet hoe je samenwerkt met professionals van andere disciplines, wat je vindt van deze samenwerking en de praktische mogelijkheden van interprofessionele samenwerking.

Met dit meetinstrument kunnen professionals op  een schaal van 1 t/m 5 hun  interprofessionele samenwerkingscompetenties meten. 

​Vragen of suggesties?

Neem gerust contact op via:

  • E Lectoraat.ozd@han.nl

Bron: HAN, Maud Notten, Annelies Peters