Verpleegkundig Specialist in ambulancezorg op maat

De vraag naar ambulancezorg verandert door de toename van oudere en zorgafhankelijke inwoners in thuissituaties. Kan inzet van de Verpleegkundig Specialist (VS) van meerwaarde zijn? Onderzoekers van de HAN rapporteren de resultaten van de pilot ‘De VS op straat’ bij RAV Brabant Midden-West-Noord.

279037 ambulance ingang spoedeisende hulp SEH

Rapportage inzet Verpleegkundig Specialist

Het Rapport IMPACT Studie: Inzet en Implementatie van de verpleegkundig specialist bij RAV Brabant Midden-West-Noord is samengesteld door Remco Ebben, Rianne van Boekel en Lilian Vloet vanuit het Lectoraat Acute Intensieve Zorg, HAN. Lilian Vloet: "In dit rapport geven we de belangrijkste resultaten van ons onderzoek naar de pilot weer en voorzien deze van verdere context.''

We doen ook aanbevelingen voor vervolgonderzoek. Dit met het oog op het optimaliseren van de doelstelling: de juiste zorg op de juiste plek door de juiste professional.

Juiste ambulancezorg voor de patiënt

Aanvragen voor ambulances nemen qua aantal en complexiteit toe. De Regionale Ambulancevoorziening (RAV) ziet een verschuiving naar zorg op maat in de directe leefomgeving van de patiënt.

Het gaat om minder vervoer naar het ziekenhuis en meer behoefte aan spoedzorg buiten kantooruren. Hoe ambulancezorg te bieden door de juiste ambulanceprofessional, op de voor de patiënt beste tijd en plaats?

Pilot onderzoek 

De Verpleegkundig Specialist op straat

In 2019 gaf het Ministerie van VWS aan RAV Brabant Midden West-Noord toestemming om een onderzoek van 2 jaar te starten naar inzet van Master opgeleide Verpleegkundig Specialisten (VS) in ambulancezorg.

Dit als toevoeging bij het reguliere aanbod ambulancezorg door verpleegkundigen en chauffeurs. De VS kan in de ambulance of bij de patiënt thuis aanvullende handelingen verrichten, zoals hechten, een antibioticakuur voorschrijven of een echo maken.

Samenwerkingsverband IMPACT

Het onderzoeken en evalueren van de inzet van de VS in de spoedeisende ambulancezorg is de doelstelling van het consortium IMPACT (IMplementation of a nurse Practitioner in emergency Ambulance Care in The Netherlands). Het is een speciaal verband van samenwerking tussen de RAV Brabant Midden-West-Noord en het HAN Lectoraat Acute Intensieve Zorg.

Onderzoek en evaluatie

Het doel van de samenwerking is inzicht geven in de IMPACT van implementatie van een VS in de organisatie van de RAV Brabant Midden West-Noord. Dit aan de hand van de volgende 4 onderzoeksvragen:

 1. Toegankelijkheid
  Wat zijn de kenmerken van de patiënten (ingangsklachten, werkdiagnoses en demografie) en ritten (aanvrager, tijden, urgenties) van patiënten die een ambulancezorgconsult van de VS krijgen?
 2. Kwaliteit
  Welke diagnostiek en behandeling zetten de VS in tijdens een ambulancezorgconsult? In welke mate worden geldende richtlijnen en protocollen opgevolgd tijdens het ambulancezorgconsult door de VS?
 3. Patiëntveiligheid
  Hoe veilig is het ambulancezorgconsult door de VS in termen van Veilig Incident Meldingen en nieuwe zorgcontacten van de patiënten?
 4. Doelmatigheid
  Wat is het effect van de extra optie van een ambulancezorgconsult door de VS binnen het ambulancezorgsysteem op het proces en, indien mogelijk, de kosten?

Functie- en zorgdifferentiatie in ambulancezorg

''We gaan in het rapport in op de vraag wat de uitkomsten voor de praktijk in de ambulancezorg betekenen. Wat zijn de kritische succesfactoren?" zegt Lilian Vloet. "We geven ook aanbevelingen voor vervolgonderzoek. Dit met het oog op het optimaliseren van de overkoepelende doelstelling: de juiste zorg op de juiste plek door de juiste professional.''

Het rapport met de onderzoeksresultaten legt de basis voor de verdere uitwerking en invoering van functie- en zorgdifferentiatie binnen de RAV en de ambulancesector.

Meer weten?

Lees de online berichtgeving en volg de ontwikkelingen via het nieuws van:

Neem voor vragen of informatie over het onderzoeksproject contact op met Lilian Vloet, lector Acute Intensieve Zorg en stuur een mailbericht naar: