Portaal in de maak voor betere revalidatie na corona

Projectleider Lilian Beijer kan niet wachten om een klus te klaren van groot, want landelijk belang. Nog dit jaar moet haar team een eerstelijns covid-19-portaal in de steigers zetten. Paramedici die coronapatiënten behandelen, krijgen met dit digitaal platform een gouden gelegenheid om, onder andere, best practices uit te wisselen. Goed nieuws voor coronapatiënten?

Twee studenten overleggen met laptop

Blauwdruk

Het begon er allemaal mee dat de paramedici van Stichting Ondersteuning Wijchen Gezond, een van de HAN Labs en Werkplaatsen, aanklopten bij Lilian Beijer, aan de HAN associate lector Werkzame Factoren in Fysiotherapie en Paramedisch Handelen. Hadden ze immers niet al inspirerende ervaringen opgedaan met het CVA-portaal, voor kennisdeling over de behandeling van patiënten met cardiovasculaire accidenten (niet-aangeboren hersenletsel; red.)? Zou dit portaal, mede de vrucht van een innige samenwerking van Beijers lectoraat met het HAN-lectoraat Innovatie in de Care, geen prachtige blauwdruk zijn voor een portaal om de eerstelijnsbehandelaars in de revalidatie bij corona steviger in het zadel te helpen? Twee keer was het antwoord: ja!

Handelingsverlegenheid

Beijer: “Voor ziekenhuiszorg zijn er al dergelijke (tweedelijnszorg)portalen. Maar talrijke coronapatiënten die uit het ziekenhuis ontslagen zijn of die überhaupt niet in het ziekenhuis zijn geweest, kampen evengoed, vaak langdurig, met een hele waaier aan klachten. Veel rond dit virus is nog onbekend en onbegrepen. Vandaar dat er wel eens handelingsverlegenheid heerst onder paramedici in de eerstelijnsrevalidatiezorg.”

Stevig en praktisch raamwerk

Alle betrokkenen, zeker ook uit het werkveld, bleken er hetzelfde over te denken: dat portaal zou er eigenlijk gísteren al moeten zijn. Maar nu gaat het ineens hard: eind juni is het project Eerstelijns COVID-19 portaal: Ontwikkeling van best practices voor 1e lijns COVID-19 revalidatie gehonoreerd, waarmee tevens de financiering in kannen en kruiken is. Begin juli al zijn Beijer cum suis uit de startblokken geschoten. Zes maanden slechts zal het project duren, de eindstreep is getrokken bij 3 januari 2021. Niet dat er op die datum al een finished article op de planken hoeft te liggen — onmogelijk in zo’n kort tijdsbestek. Maar de ambitie is wél dat er dan een stevig raamwerk klaar is, waar ze in de praktijk mee verder kunnen.

Volop voordelen

Naast kennisdeling, best practices en een interdisciplinair totaaloverzicht, biedt zo’n portaal meer evidente voordelen. Beijer: “Het kan straks het totale behandelingsproces inclusief administratieve routing sneller en beter doen verlopen. Voeg daarbij dat het een schat aan informatie zal opleveren voor onderzoeksdoeleinden. Dat is geen verklaard einddoel van dit project, maar wie weet pakt een vervolgproject die handschoen op.”

Lees het volledige artikel op SAM

Academie Paramedische Studies

Binnen de Academie Paramedische Studies werken studenten en medewerkers aan gezondheid en participatie. Eén van thema's is leefstijl en preventie. Benieuwd naar de andere thema's en de doelen van de academie? 

Kapittelweg 33