Wijchen

Net onder de rook van Nijmegen, op de grens tussen Gelderland en Noord-Brabant, ligt Wijchen. De lab/werkplaats is al jaren gevestigd in het Leefstijlcentrum Wijchen Gezond. Samen werken aan een gezonder en leuker Wijchen voor de Wijchenaren! Dat is het streven van de lab/werkplaats Wijchen.

samen werken aan een project

studiejaar 23/24, semester 1 

Startbijeenkomst Wijchen

De startbijeenkomst voor studenten is op donderdag 7 september van 09.30 tot 13.30 uur bij Leefstijlcentrum Wijchen Gezond, Passedwarsstraat 69c in Wijchen. Nadere info ontvang je van de wijkdocenten. Graag tot dan!

Leren en innoveren in de wijk

In Wijchen werken studenten, inwoners en professionals samen in de driehoek van onderwijs, praktijk en onderzoek. Dit doen we vanuit de visie op positieve gezondheid. Vanuit dit startpunt leren we hoe we de integrale samenwerking steeds beter vorm kunnen geven. Dit doen we echt samen, studenten leveren hieraan een onmisbare bijdrage!

Iedere donderdag komen we bij elkaar in het Leefstijlcentrum Wijchen Gezond. De medewerkers van dit leefstijlcentrum zijn onze directe samenwerkingspartners. In Wijchen vinden we laagdrempelig samenzijn belangrijk. We maken het echt gezellig met elkaar! Er is een fijn leerklimaat, er wordt open en prettig gecommuniceerd en de wij als wijkdocenten denken zelf ook mee in de uitwerking van de verschillende vraagstukken.

Tijdens de bijeenkomsten wordt je gecoacht op je samenwerkings- en projectvaardigheden. De communicatie met de opdrachtgever en de inwoners uit Wijchen is belangrijk, daar wordt aandacht aan besteed. We werken aan inhoudelijke thema’s als interprofessioneel werken en positieve gezondheid. We bieden ondersteuning, passend bij de vragen waar je tegenaan loopt in je project. Doen wat nodig is, daar houden we van. 

Afstemming tussen werkveld, docenten en studenten

Opdrachten voor studenten komen voort uit vragen vanuit de wijk in de breedste zin van het woord. Hieronder verstaan wij natuurlijk de wijkbewoners (jong en oud), de professionals in het leefstijlcentrum, MeerVoormekaar (welzijn), Vluchtelingenwerk Wijchen (taalcafé), de basisschool, de bewoners van het zorgcomplex bij ons om de hoek.

Inwoners en professionals dragen projectideeën aan, waar de studenten een keuze uit maken. De projecten zijn over het algemeen langlopend. De eerste projectgroep draagt zijn werk over aan de tweede, de tweede aan de derde, etc. Alle projecten hebben als kenmerk dat ze daadwerkelijk een verandering (hoe groot of klein maakt niet uit!) tot stand brengen. Je project is hoe dan ook betekenisvol en maakt impact.

De plenaire bijeenkomsten voor studenten vinden plaats op donderdag in het Leefstijlcentrum.

Opdrachtgever, student en docent aan het woord

Interprofessioneel leren in Wijchen

Doorlopende onderzoekslijn

Ook voor de module Praktijkinnovatie voor Zorg en Welzijn (PZW) kun je bij ons terecht. De onderzoeksprojecten die derde en vierdejaarsstudenten uitvoeren, passen meestal in een doorlopende onderzoekslijn die wij samen ontwikkelen met bijvoorbeeld de gemeente Wijchen, MeerVoormekaar en het leefstijlcentrum Wijchen Gezond.

Aansluiting bij opleidingen

Deze thema's sluiten aan bij alle opleidingen in het domein Gezondheid, Welzijn en Sport.

Mogelijke opdrachten

 • Bijdragen aan hoe je zorgtechnologie kunt inzetten bij het leefstijlcentrum van Wijchen Gezond, waarbij samengewerkt wordt met het iXperium van de HAN.
 • Bijdragen aan de integratie van statushouders voor het Taalcafé Wijchen, samen met Vluchtelingenwerk Wijchen.
 • Bijdragen aan het welzijn van de bewoners van woonlocatie de Meander, van ZZG Zorggroep, door het organiseren van activiteiten.
 • Bijdragen aan de ontwikkeling van project ‘Hart van Zuid’. Het project ‘Hart van Zuid’ heeft als doel het voorzieningencentrum Hart van Zuid een prettige woon- en leefomgeving te laten zijn. Een plek waar inwoners elkaar ontmoeten, winkelen, zorg kunnen krijgen en naar school kunnen gaan.

Samenwerkingspartners

Onze samenwerkingspartners zijn onder andere:

 • MeerVoormekaar (welzijn)
 • Leefstijlcentrum Wijchen Gezond
 • Stichting Wijchen Gezond
 • ZZG zorggroep
 • Vluchtelingenwerk Wijchen
 • Ouderen activiteitencentrum het Kompas
 • NAH werkgroep Wijchen
 • Gemeente Wijchen

 

Taalcafé Wijchen: succesvol samenwerken in de wijk

Praktische gegevens 

Contact

Wijkdocenten
Saskia Sleijster | E Saskia.Sleijster@han.nl | T 06-40 96 38 74
Aanwezig op donderdag

Vanessa Heijmen-Boode | E Vanessa.Heijmen-Boode@han.nl | M 06 - 55 29 10 04
Aanwezig op donderdag
 

Locatie Wijchen
Passedwarsstraat 69c
6601 AR Wijchen

Het lokaal bevindt zich achteraan aan de rechterkant.

De lab/werkplaats biedt plek aan studenten Interprofessioneel Praktijkleren (IPL) en studenten Praktijkinnovatie Zorg en Welzijn (PZW).