Werken aan sociale kwaliteit in Wijchen

Op maandag 5 juni vond de bijeenkomst ‘Versterken Sociale Kwaliteit Wijchen’ plaats in het kasteel van Wijchen. Ruim 70 deelnemers kwamen bij elkaar om te leren over hoe er in Wijchen gewerkt wordt aan sociale kwaliteit. Lab en Werkplaats Wijchen, met wijkdocenten Saskia Sleijster en Danielle Verschuren aan het roer, is één van de organisatoren.

532778 Evenement in Kasteel Wijchen vanuit Lab en Werkplaats Wijchen over sociale kwaliteit

Elkaar inspireren bij succesvolle wijkaanpak

Er zaten die maandag veel perspectieven in 1 ruimte: studenten, bewoners, (wijk)docenten, opdrachtgevers en professionals uit zorg en welzijn. Het samenbrengen van verschillende perspectieven werkte erg inspirerend. Mariska Meinen-Bodewits, inhoudelijk coördinator Welzijn en Samenleving en docent Social Work bij de HAN, opende de bijeenkomst. “Bewoners en hun ervaringen zijn leidend bij een succesvolle wijkaanpak. Samen bouwen we aan visie, verbinding en vertrouwen op de lange termijn.”

Parels van 5 jaar leren en werken in Wijchen

Daarna namen wijkdocenten Danielle Verschuren (links op de foto) en Saskia Sleijster (rechts op de foto) het woord. Ze vertelden trots over het 5-jarig bestaan van ‘hun’ Lab en Werkplaats in Wijchen. Projecten die hen zijn bijgebleven? Dat zijn het NAH café en Het Bijna-Vergeten-Verhalen boek. Aan beide projecten hebben interprofessionele studentgroepen van de HAN meegewerkt!

Wijkdocenten Danielle Verschuren en Saskia Sleijster

Verkleinen van gezondheidsverschillen

Aan Suzan de Bruijn, academieregisseur Labs en Werkplaatsen, wijkdocent Lindenholt en docent Voeding en Diëtetiek, de eer om het publiek meer te vertellen over het leren en werken in Labs en Werkplaatsen. “De HAN heeft een maatschappelijke opdracht in het verkleinen van gezondheidsverschillen. Studenten interprofessioneel laten leren en werken in Labs en Werkplaatsen is één van de manieren waarop we aan de slag gaan met maatschappelijke vraagstukken. Studenten dragen zo bij aan de maatschappij, doen ervaring op, leren buiten de kaders denken én ontwikkelen een gemeenschappelijke taal.”

Workshops en studentpresentaties

Daarna konden de deelnemers 2 workshops bijwonen. 1) ‘Sociale kwaliteit en gebiedsgericht werken', door Han van Geel, wijkregisseur gemeente Zutphen en Gerrit Dijkerman, SpectrumElan en/of 2) 'Betekenisvolle plekken in Wijchen en Sociale Kwaliteit', door Mariska Meinen-Bodewits en Nicole Moorman (HAN).

Ook presenteerden studenten hun praktijkopdrachten waaraan ze het afgelopen tijd gewerkt hebben. Eén van de groepen heeft afgelopen maanden gewerkt aan een laagdrempelig verbindingstafel voor jongeren in Wijchen: Enjoy Wijchen! Op 25 mei jl. vond de eerste bijeenkomst plaats en de studenten, afkomstig van de opleidingen Ergotherapie en Verpleegkunde, kijken er met een goed gevoel op terug. “We hebben een mooie basis neergezet en nieuwe contacten gestimuleerd bij deze doelgroep. We hebben zelf beter leren samenwerken, communiceren en gewerkt aan ons inleveringsvermogen.”

Opdrachtgever Tessa vult namens Meer voor Mekaar aan: “Ik vond het interessant om samen te werken met studenten en zelf opdrachtgever te zijn. Ze hebben het supergoed gedaan! Ik ben zelf ook op zoek naar sociale contacten. De eerste bijeenkomst was heel positief, we hadden goede gesprekken. Vervolg is dat we gaan werken aan de naamsbekendheid van Enjoy Wijchen.”

e786b886-0d00-11ee-8eb8-02565807075b Foto studentenproject Enjoy Wijchen voor jongeren, lab en werkplaats

Meer weten over sociale kwaliteit

Na een korte pauze, hield Nicole Moorman, onderzoeker Lectoraat Versterken Sociale Kwaliteit van de HAN, een presentatie over wat sociale kwaliteit precies is. Namelijk een omgeving waarin mensen de mogelijkheid hebben om deel te nemen op een manier die bij hen past en die hen goed doet. Meer informatie over dit onderwerp vind je in de animatie.  

9244f8ac-0cfa-11ee-b3a1-02565807075b onderzoeker lectoraat Versterken van Sociale Kwaliteit Nicole Moorman
draw-cta-title

Na een plenaire Wrap Up sloten de 70 deelnemers de middag tevreden af. In augustus 2023 starten er weer nieuwe studentengroepen in Lab en Werkplaats Wijchen. Ze gaan werken aan nieuwe en bestaande projecten.

Medeorganisatoren van de bijeenkomst zijn: Spectrum partner met Elan, LPB platform voor wijkgericht werken, Leefbaarheidsalliantie Gelderland en Meer voor mekaar.