Verpleegkundig Congres Over de bogen van de Waalbrug Nijmegen

Het verpleegkundig vak en de inhoudelijke beroepsuitoefening ontwikkelen zich in volle vaart. Hoe kunnen verpleegkundigen zelf koers zetten op hun rol in de toekomstige zorg? Over dit thema organiseerden de HAN en het Radboudumc op 10 november de 1e editie van het jaarlijkse congres Over de Bogen.

Professionalisering en profilering verpleegkundige

Een verpleegkundige heeft in de toekomst niet alleen een centrale rol in de patiëntenzorg, maar ook in de organisatie van zorg. Hoe bouwen we als verpleegkundigen samen innovatief, professioneel en in netwerken aan die toekomstige gezondheidszorg? Dat is de centrale vraag van het verpleegkundig Congres Over de Bogen.

De HAN en het Radboudumc organiseren het congres voortaan jaarlijks als netwerkbijeenkomst in Nijmegen. Voor en door verpleegkundigen, docenten, en opleiders in verpleegkunde, want de professional staat op nummer 1.

Verpleegkundig podium 

Onderzoek, onderwijs en praktijk

Over de Bogen is ook een podium voor nieuwe ontwikkelingen van professionalisering en profilering. De verpleegkundigen en de beroepsgroep zelf ontwikkelen zich door onderzoek, onderwijs en de praktijk. Om welke relevante voorbeelden gaat het? Welke mogelijkheden zien verpleegkundigen binnen het vak? Hoeveel invloed hebben ze zelf om dit uit te bouwen? Wie onderscheiden zich al door hun inspanningen en verdienen in 2022 de Maas- Waal- en Rijn- prijzen? 

Alles stroomt 

Passende zorg

Lilian Vloet, lector Acute Intensieve Zorg, HAN, en Hester Vermeulen, hoogleraar IQ healtcare, Radboudumc, openden het congres met een rede onder de titel 'Alles stroomt'. Ze namen de ruim 170 deelnemers mee in antwoord op de uitdagingen waar de zorg voor staat. ''In de toekomstige 'Passende zorg' wordt interprofessioneel samengewerkt, zodat iedereen nog goede zorg kan krijgen,'' gaven zij aan. ''Het is zorg die werkt en waardevol is. Waarin de patiënt participeert in het 'samen beslissen'."

Lilian Vloet, lector Acute Intensieve Zorg, HAN, en Hester Vermeulen, hoogleraar IQ healtcare, Radboudumc, openen het verpleegkundig congres Over de Bogen

''In dicht bij huis en in netwerken georganiseerde zorg ligt de focus niet op ziekte maar op gezondheid. Verpleegkundigen kunnen hierin hun leiderschap, onderzoekend en veranderend vermogen tonen en het voortouw nemen.'' Ook nodigden zij uit om een kijkje te nemen bij het netwerk Nursing Science Nijmegen. Hier zijn voorbeelden te vinden van samenstromen van onderzoek, praktijk van patiëntenzorg en onderwijs voor toekomstgerichte beroepsontwikkeling.

Zeggenschap in organisatie 

Het professionele kompas

Marjolein Heemels, directeur Verpleegkunde MUMC+, stelde als spreker de verpleegkundige identiteit, de kern van verplegen en de beroepsinhoud centraal. Het gaat nu niet alleen om inzet van veerkracht, durf en een kompas voor het eigen leren en ontwikkelen. Op weg naar een professionele verpleegkundige organisatie gaat het ook om het terugpakken van zeggenschap.
 
Maastricht en Nijmegen delen een gemeenschappelijke historie als bakermat voor de later landelijke Hogere Beroeps Opleiding Verpleegkunde. De Zusters Onder de Bogen bezetten tot 1982 nog cruciale posities in de verpleging. Daarna is pas in 2020 de Vakgroep Verpleegkunde toegevoegd aan de organisatie Maastricht UMC+.

Verpleegkundig directeur 

Radboudumc Fit for the future

Pauline van Bokhorst, Radboudumc, heeft het eroderen van de strategische positie van verpleegkundigen beschreven in: De verpleegkundige als directeur. Ook in Nijmegen is het tij gekeerd. In 2022 is de kennis van verpleegkundigen met het programma 'Fit for the Future' en de functie van verpleegkundig directeur weer teruggekomen in het bestuur van het Radboudumc. 

Pijn op één lijn 

Waal prijs voor Rianne van Boekel

De jury van Over de Bogen had voor de nieuwe jaarlijkse 3 prijswinnende initiatieven een keuze gemaakt uit in totaal 19 sterke inzendingen. Rianne van Boekel, werkzaam bij de HAN, kreeg de Waalprijs uitgereikt voor positionering en professionalisering van verpleegkundigen in het snel veranderende zorglandschap.

Welke patiënten lopen de kans om na een operatie veel pijn of complicaties te krijgen?

In haar onderzoek Pijn op één lijn waren verpleegkundigen in de lead om rondom een operatie te behoeden voor aanhoudende pijn. De kennisdoelstelling van het onderzoek was om de verpleegkundigen van de Acute Pijn Service in het Radboudumc eerder kenmerken van patiënten in handen te geven. Hiermee kunnen zij patiënten die risico lopen op persisterende pijnklachten na hun operatie eerdere opsporen en passende persoonsgerichte zorg aanbieden.

''Haar onderzoek heeft duidelijk impact op zowel de kwaliteit van zorg aan patiënten als op de professionaliteit van verpleegkundigen en op het interprofessionele karakter,'' aldus de jury. "En daarnaast lof voor de goede methodologie."

De andere 2 genomineerden voor de Waal prijs waren:

Lets ERASE it 

Maas prijs voor Marieke Verhoeven

De Maas implementatie prijs werd gegund aan Marieke Verhoeven, werkzaam bij het CWZ, voor haar project 'Lets ERASE it' over ouderenmishandeling als onderdeel van ERASE, onder projectleiding van Sivera Berben van het Lectoraat Acute Intensieve Zorg, HAN. "Het project is al geïmplementeerd en heeft een grote impact op de regio in positieve zin,'' oordeelde de jury. "De aanpak was multifunctioneel. In het project zijn zowel patiënten, mantelzorgers, 1ste en 2de lijn betrokken, processen zijn op elkaar aangepast en zelfs ICT-systemen zijn gekoppeld.''

Voor de Maas prijs waren ook genomineerd:

  • Sandra de Haas, Radboudumc: Digitale voorlichting behandelwensen van de patiënt
  • Femke Becking, Radboudumc: Make healing sensible again; round and round we go
Netwerkzorg postpartum depressie 

Rijn prijs voor Tamara Hagen

Tamara Hagen, werkzaam bij Radboudumc, ontving de Rijn prijs voor netwerk zorg met haar project 'Netwerkzorg postpartum depressie'. "De persoonsgerichte benadering, de interprofessionele samenwerking en het betrekken van moeders in het project,'' waren pluspunten voor de jury. "Daar hoort ook bij dat Tamara dit project als verpleegkundige heeft geïnitieerd en getrokken.''

De andere 2 genomineerden voor de Rijn prijs waren:

  • Kim Verploegen en Johan van Geel, Radboudumc: Netwerk IC
  • Herma Lennaerts, Radboudumc: Waar twee netwerken samenkomen: Parkinson & Palliatieve zorg
Congres Over de Bogen  

Baken in koers verpleegkunde

Onder luid applaus ontvingen de 3 prijswinnaars een boeket bloemen, de Florence Nightingale lamp en een check. Een feestelijk besluit van een congres vol vaart en met inspirerende ervaringen en verhalen voor en over verpleegkundigen en het vak. Over de Bogen is -vanaf nu jaarlijks- een baken in de koers op nieuwe stroomversnellingen richting verpleegkunde en toekomstbestendige zorg. 

Ook deelnemen in 2023? 

Meer informatie

Neem in 2023 ook deel aan hét jaarlijks verpleegkundig congres in Nijmegen: