een verpleegkundig specialist van het pijnteam overlegt samen met een verpleegkundige en een patiente hoe het met de pijnklachten na een operatie is

Rianne van Boekel, postdoc onderzoeker lectoraat Acute Intensieve Zorg en pijndeskundige, heeft het project ‘Pijn op één lijn’ uitgevoerd. Hoe geeft zij in het onderwijs en het praktijkgericht onderzoek van de HAN nu gestalte aan het thema ‘Intensieve pijnzorg’ voor verpleegkundigen en paramedici?  

Intensieve pijnzorg 

In 2019 kreeg Rianne van Boekel - als gepromoveerd onderzoeker en hbo postdoc - subsidie voor het onderzoeksproject 'Pijn op één lijn' (NWO/SIA). Haar doel? De verdere ontwikkeling van het thema ‘Intensieve pijnzorg’ voor verpleegkundigen en paramedici en de verbinding met onderwijs en onderzoek. Zij onderzocht daarnaast - in samenwerking met het Radboudumc - ook de vraag: ‘Hoe kunnen patiënten vóór een operatie geïdentificeerd worden als risico-patiënt voor het krijgen van postoperatieve pijn’?

Alle medewerkers in de zorg krijgen in hun dagelijkse praktijk te maken met mensen die pijn hebben. 

De impact van pijn

''Pijn treft veel mensen en veroorzaakt niet alleen veel persoonlijk leed,'' vertelt Rianne van Boekel, senior onderzoeker lectoraat Acute Intensieve Zorg. ''Grote groepen mensen worden hierdoor ook uitgesloten van maatschappelijke participatie. Alle medewerkers in de zorg hebben in hun dagelijkse praktijk te maken met mensen met pijn. Daarom is uitgebreid onderwijs over pijn voor alle beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg juist zo belangrijk.''

Internationale standaard pijnonderzoek 

Samen met de contactpersonen van de HAN bachelor en master verpleegkundige opleidingen en de Bachelor Medische Hulpverlening inventariseerde Rianne van Boekel het onderwijs over pijn (augustus 2019-februari 2020). Geen van de opleidingen voldeed volledig aan de minimale eisen volgens de gebruikte standaard van de Internationale Associatie van onderzoek naar Pijn (IASP).

Inventarisatie pijnonderwijs 

Alle opleidingen bleken het thema pijn erg belangrijk te vinden. Uit de inventarisatie bleek echter dat de kennis versnipperd aanwezig was. Tussen de opleidingen onderling werd lesmateriaal nauwelijks gedeeld. Het ontbrak ook aan een leerwerkplaats voor het oefenen in zorg rondom pijn en pijnbehandeling. Kortom: er zat nog geen duidelijke lijn in het pijnonderwijs.

Pijn op één lijn 

''Er zijn diverse verbetermogelijkheden in de inhoud over pijn, kennis van opleiders en in de samenwerking tussen opleidingen,'' vervolgt Rianne Van Boekel. ''Mijn aanbevelingen richten zich met name op het structureel coördineren van het thema pijn binnen de Academie Gezondheid en Vitaliteit. Met als doel om het onderwijs - en onderzoek - over pijn en pijnbehandeling van de diverse opleidingen te blijven monitoren, af te stemmen en te zorgen voor kwaliteit en continuïteit.''

Verbeteringen in de praktijk

De aanbevelingen uit ‘Pijn op één lijn’ zijn gedeeld met de curriculum commissies in het onderwijs. Al minstens één commissie is meteen aan de slag gegaan met het doorvoeren van verbeteringen. De enthousiaste groep contactpersonen van de opleidingen houdt hierbij een vinger aan de pols, denkt mee en gebruikt elkaars expertise.

Predictiemodel post-operatieve pijn 

Rianne van Boekel heeft het onderzoek naar het predictiemodel voor postoperatieve pijn inmiddels ook afgerond. De resultaten zijn voorgedragen voor een publicatie in een wetenschappelijk tijdschrift. De uitkomsten worden uiteraard ook meegenomen in het pijnonderwijs.

Post-hbo cursussen 

Verpleegkundigen en pijnzorg

Wil jij je als verpleegkundige ook verder ontwikkelen op het gebied van pijnzorg? Volg dan een specifieke cursus uit het unieke post-hbo deeltijd aanbod van de HAN. Kijk op de website en vraag een brochure of adviesgesprek aan voor:

Meer weten?

Stuur voor vragen, informatie en suggesties voor opleiden en onderzoek op het gebied van pijn een bericht aan: