Rianne van Boekel: dankzij postdoc meer inzicht in de problematiek van pijn

Welke patiënten lopen de kans om na een operatie veel pijn of complicaties te krijgen? En welke factoren beïnvloeden die kans? Dat is het onderwerp waarin docent-onderzoeker Rianne van Boekel zich de komende 2 jaar nog verder zal verdiepen. Ze kan dat doen dankzij een postdoc, een beurs voor gepromoveerde docenten.

verpleegkundig specialist van het pijnteam overlegt samen met een verpleegkundige en een patiente hoe het met de pijnklachten na een operatie is

Rianne is een van de 4 docent-onderzoekers van de HAN die onlangs een postdoc toegekend kregen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Ze interesseert zich altijd al voor het onderwerp pijn en gedurende haar hele loopbaan - ze begon ooit als intensive care verpleegkundige - werd die interesse alleen maar groter. Rianne promoveerde eind 2017 op ‘Kwaliteit van de postoperatieve pijnzorg’ aan de Radboud Universiteit en de HAN.

'Pijn hoort erbij'

Rianne: “Pijn is een fascinerend onderwerp, waarover relatief weinig onderwijs wordt gegeven. Terwijl het voor studenten verpleegkunde, fysiotherapie en geneeskunde juist zo belangrijk is om te begrijpen waar pijn vandaan komt, wat het met de patiënt doet en hoe ze kunnen ingrijpen - idealiter van tevoren al. Pijn wordt te vaak gezien als ‘iets dat erbij hoort’. Als je alles goed doet als zorgverlener, zo is de gedachte, dan gaat de pijn vanzelf wel weg. Maar dat is lang niet altijd het geval. Pijn vraagt om behandeling op maat. Als we vóór een operatie al een nauwkeurig beeld kunnen krijgen welke patiënten waarschijnlijk veel pijn of complicaties krijgen en welke factoren daarin meespelen, gaat dat de patiënt en de zorg enorm helpen. Want meer pijn betekent een langere hersteltijd, meer tijd in het ziekenhuis, meer kosten, meer nazorg en een ‘ontevredender’ patiënt. Terwijl we veel aan preventie kunnen doen.”

Meer dan een paracetamolletje

Marion Giesberts, docent en coördinator opleiding Pijnconsulent van HAN VDO: “Pijn is een complex probleem, dat je vanuit het biopsychosociale model moet benaderen. Pijn gaat over veel meer dan alleen een paracetamolletje toedienen. We moeten het niet alleen hebben over verlichten van de pijn an sich, maar veel meer kijken naar wat maakt dat pijn erger wordt beleefd door deze individuele patiënt?”

Onderwijs en praktijk verder helpen

In een hbo-postdoc combineert de onderzoeker onderwijs en onderzoek. De wisselwerking tussen beide is een uitdrukkelijk doel. Net als de toepasbaarheid van de onderzoeksresultaten in de prakijk. Rianne: “Door middel van onderzoek helpen we het onderwijs verder, en studenten kunnen worden betrokken in het onderzoek. Een hbo-postdoc is gericht op vragen die uit de praktijk komen. Dáár willen we concrete antwoorden op vinden. We heten niet voor niets ‘HAN University of Applied Sciences’: we beloven aan de praktijk dat we ons best doen om ons onderwijs van de best mogelijk evidence te voorzien. Zo maken we die belofte waar!”

Uit je koker

Met de postdoc kan Rianne 2 dagen per week aan onderzoek besteden en dat gedurende de komende 2 jaar. “Dat geeft ruimte om tot resultaat te komen. Onderzoek kost heel veel tijd, ook omdat je het nooit alleen doet. Ik zit in een onderzoeksgroep van Radboudumc, in een kenniskring binnen het eigen lectoraat en ik zoek actief aansluiting in het buitenland. Recent was ik nog in Münster, waar een professor zit die een ware autoriteit is op op het gebied van pijn. Ik heb mijn onderzoek gepresenteerd aan haar team en daar kwamen super interessante discussies en vragen uit voort. Je hebt de input en inzichten van anderen nodig om uit je eigen koker te komen.”

Verrijkend

Ook de combinatie met het onderwijs helpt Rianne om de blik open te houden. “Daarnaast doe ik ook nog klinisch werk bij Radboudumc. Een zware combinatie, maar heel leuk én enorm verrijkend. Ik kan de resultaten uit mijn onderzoek onmiddellijk vertalen naar het onderwijsprogramma, en andersom beïnvloeden het onderwijs en de praktijk het onderzoek ook. Die wisselwerking is heel waardevol!”

Meer weten over postdocs?

Bekijk de website van Regieorgaan SIA voor meer info. Ook vind je er een overzicht van alle postdocs in 2019. Bijzonder: alle HAN-aanvragen zijn goedgekeurd!