Meer gepaste zorg in de wijkverpleging

Iedereen zou alleen die zorg moeten krijgen die écht van meerwaarde is: gepaste zorg. Benjamin Wendt, wijkverpleegkundige en docent bij de HAN, is 1 november 2021 met promotieonderzoek gestart. Hij gaat met 12 teams uit de wijkverpleging aan de slag om niet-gepaste of onnodige zorg te verminderen.

102281 een thuiszorgverpleegkundige helpt een nog thuiswonende oudere dame met beginnende dementie bij de dagelijkse zorgtaken

Verminderen van zorg zonder meerwaarde

Ouderen met meervoudige en complexe problemen en kleine sociale netwerken blijven langer thuis wonen. Hierdoor ontstaat meer druk in het schaarse werkveld van wijkverpleegkundigen. Het terugdringen van zorg zonder toegevoegde waarde in de thuissituatie is een belangrijke stap naar veiligere en duurzamere zorg.

We begeleiden wijkverpleegkundigen, verpleegkundigen in de wijk en verzorgenden in de wijk om zelfstandig onderbouwde (evidence-based) zorg in te zetten.

‘Beter laten in de wijk'

Internationaal en landelijk zijn lijsten met niet-gepaste zorg opgesteld. In Nederland gaat het bijvoorbeeld om de Beter Laten, aanbevelingen – 2020 Complete lijst (V&VN) voor verpleegkundigen.
 
Aan de hand van die vastgestelde lijsten gaat het nu om het stimuleren van:
  • Het bewustzijn van niet-gepaste zorghandelingen onder (wijk-)verpleegkundigen
  • De dialoog over het afbouwen (de-implementatie) van niet-gepaste zorg in de wijkverpleging
  • De verbeterprojecten om niet-gepaste zorg te constateren en te verminderen

Onderzoeksproject RENEW

''Het door ZonMw gefinancierde onderzoeksproject RENEW staat voor: meeR gEpast gebruik met beter lateN in dE Wijk,'' zegt Benjamin Wendt. ''De doelstelling is: bijdragen aan Evidence Based Practice (EBP) in de wijkverpleegkundige praktijk. RENEW bouwt voort op de projecten Beter Laten (V&VN en ZonMw) en Slim zorgen (Vilans).''

Onderbouwing wijkzorg

"We werken in de praktijk samen aan het ontwikkelen van effectieve strategieën om zorg zonder meerwaarde te verminderen,'' vervolgt Benjamin Wendt. "Wijkverpleegkundigen, verpleegkundigen in de wijk en verzorgenden in de wijk worden voorzien van bewijs voor niet-gepaste zorg. Zij krijgen begeleiding om -in de toekomst- op een onafhankelijke manier onderbouwde (EBP) zorg in te zetten.'' 

Aan de slag met gepaste zorg in de wijk

"De deelnemende teams en organisaties leren hiermee ook over efficiënte de-implementatie strategieën voor wijkverpleging in het algemeen'', vertelt Benjamin Wendt. "De opbrengst bestaat uit praktische, aantrekkelijke en makkelijk te gebruiken instrumenten voor het afbouwen van niet-gepaste zorg. De instrumenten vormen samen ook een algemene toolkit: Aan de slag met gepaste zorg voor de wijkverpleging.''

Uniek samenwerkingsverband

De uitvoering van het onderzoeksproject RENEW in de wijkzorg vindt plaats in een uniek samenwerkingsverband tussen:

De organisaties dragen gezamenlijk zorg voor de wetenschappelijke validatie en de praktische bruikbaarheid van de toolkit als instrument. Daarnaast maakt het samenwerkingsverband verrijking en verspreiding van informatie over het terugdringen van niet-gepaste zorg mogelijk.

Promotieteam

Het team dat het promotieonderzoek RENEW van Benjamin Wendt begeleidt bestaat uit:

  • dr. Hester Vermeulen, hoogleraar Verplegingswetenschap, IQ-Healthcare
  • dr. Getty Huisman-de Waal, senior onderzoeker IQ-Healthcare: dagelijkse begeleiding
  • dr. Simone van Dulmen, senior onderzoeker IQ-Healthcare
  • dr. Minke Nieuwboer, lector Wijkverpleging HAN

Artikelen over RENEW

Over het RENEW onderzoeksproject zijn onder meer de volgende artikelen verschenen:

Meer weten?

Neem voor vragen of meer informatie over het onderzoeksproject contact op en stuur een bericht aan: