Goodiebag Responsief Beroepsonderwijs

447997 Handen die bewegen gebruikt bij Installatie Wietske Kuijer

Voor de installatie van Wietske Kuijer tot HAN-Lector Responsief beroepsonderwijs op 6 oktober 2022 is een goodiebag gemaakt vol met interessante tools, kennisproducten en artikelen.

De focus van het lectoraat

Het lectoraat Responsief beroepsonderwijs richt zich op de vraag hoe toekomstbestendig onderwijs eruit ziet. Hoe leid je professionals op voor een dynamische wereld en hoe professionals die kunnen bijdragen aan duurzame verandering van werk en maatschappij?

Producten en tools

Om de opgedane kennis ook praktisch toepasbaar te maken zijn er al verschillende producten en tools ontwikkeld.

Kennis over Labs en Werkplaatsen

Het lectoraat Responsief beroepsonderwijs is duurzaam verbonden aan de Labs en Werkplaatsen Gezondheid en Welzijn. In deze Labs en Werkplaatsen vindt interprofessioneel leren plaats doordat studenten, docenten en het werkveld samen aan een maatschappelijk vraagstuk werken. Bekijk hier verschillende publicaties en producten die in nauwe samenwerking met direct betrokkenen zijn gerealiseerd.

Boeken, boekhoofdstukken en whitepapers

Projecten