Wendbaarheid van de (aankomende) professional bevorderen

Het Lectoraat Responsief Beroepsonderwijs heeft een RAAK-PRO subsidie toegekend gekregen om samen met de Hogeschool Utrecht (HU) een project op te starten genaamd ‘Teaming in de tussenruimte: grensoverstijgend samenwerken in leerwerkomgevingen voor wendbare professionals.’

236876 studenten aan het werk met robot
  • Slim
  • Schoon
  • Sociaal

Onderzoeker bij het Lectoraat Responsief Beroepsonderwijs, Aimée Hoeve, legt uit: “Een steeds groter deel van onze opleidingen vindt plaats in innovatieve leeromgevingen zoals labs en werkplaatsen. Omdit soort hybride leeromgevingen goed te laten draaien, vraagt dat behalve om zorgvuldig ontwerpen ook om intensieve samenwerking met stakeholders vorm te geven en goed te borgen. Dit noemen we cross boundary teaming.”

Samen werken, leren en innoveren

De sectoren zorg en techniek staan onder invloed van snelle maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. Om daarop in te kunnen spelen, zien we in deze sectoren een belangrijke rol voor leerwerkomgevingen: samenwerkingen tussen mbo en hbo en het werkveld, waarin meerdere organisaties samen werken, leren en innoveren. Dit vraagt om cross-boundary teaming en wendbaarheid van de (aankomende) professionals. Leerwerkomgevingen spelen hierin een belangrijke rol.

Hybride leeromgevingen goed laten draaien, vraagt om intensieve samenwerkingen met een team van vertegenwoordigers waar alle stakeholders inzitten.”

Gouden combinatie

Zowel de HAN als de HU hebben ervaring met hybride leeromgevingen, dus deze hogeschoolsamenwerking is een gouden combinatie. Beide betrokken lectoraten doen ook al jaren onderzoek naar dit fenomeen. "We werken daarbij samen met 4 lokale praktijken waar studenten, onderzoekers, docenten en het werkveld samen leren en ontwikkelen."

Inzicht verstevigen

De centrale vraag luidt: ‘Hoe ziet cross-boundary teaming in leerwerkomgevingen gericht op wendbaarheid eruit en hoe kan die worden versterkt?’ Aimeé: “Dit project is inhoudelijk verbonden aan het zwaartepunt Smart Region. Een van de aandachtspunten binnen Smart Region is Smart Learning, met andere woorden: hoe kunnen we slimmer opleiden voor de toekomst. Als we zicht hebben op de concrete mogelijkheden om cross-boundary teaming te versterken, kunnen we onze eigen activiteiten in het onderwijs, onderzoek en met het werkveld versterken."

Netwerkplaats

Dit 4 jarig traject is per 1 juni gestart.  Aimée is direct na de RAAK-PRO toekenning aan de slag gegaan. Zo is ze bijvoorbeeld al bij de Netwerkplaats geweest om kennis te maken met één van de lokale ontwerpteams. Dit is een samenwerking van het Graafschap College, de HAN en Smart Region.” Tot de zomer zijn we vooral bezig met projectinrichting en kennismaking. Na de zomer starten we met de onderzoeksactiviteiten. De ontwikkelingen in het project zijn te volgen via de projectpagina