Interprofessioneel leren in en met de beroepspraktijk

Om de samenwerking in gezondheid en welzijn te verbeteren, is het belangrijk om interprofessioneel leren en werken te verankeren. Hoe dat op verschillende plekken in de wereld gebeurt, staat beschreven in het zojuist verschenen boek 'Interprofessional Education & Collaborative Practice.'

144215 bijeenkomst wijkatelier lindenholt- groep aan tafel docente in het midden

Het boek past mooi in de tijd, want overal ter wereld is interprofessioneel leren en samenwerken een hot item. De complexe gezondheid- en welzijnsvraagstukken zijn namelijk nergens meer vanuit één discipline op te lossen. Ook binnen de HAN neemt interprofessioneel leren en opleiden een steeds prominentere plek in onze eigen gezondheid- en welzijnsopleidingen in.

Eigen Labs en Werkplaatsen

In hoofdstuk 13 is het woord aan de medewerkers van onze gezondheidsacademies. Vanuit verschillende academies beschrijven zij de ontwikkeling van onze eigen Labs en Werkplaatsen. Ze laten zien hoe de HAN plekken in het werkveld heeft gerealiseerd waar zowel studenten van verschillende opleidingen als professionals uit het werkveld met elkaar interprofessioneel leren en werken.

Zienswijze inbedden

In dit boek staat uitvoerig beschreven welke ontwerpprincipes er zijn om een Lab of Werkplaats te ontwikkelen en hoe je interprofessioneel leren en werken in en met de praktijk zo effectief en efficiënt mogelijk aanvliegt. Lector Responsief Beroepsonderwijs, Wietske Kuijer schreef mee en vindt dat er mooie stappen gemaakt zijn om deze zienswijze in de curricula van de opleidingen in te bedden. “Het is echt onderdeel van opleidingscurricula aan het worden en ontwerpgericht onderzoek helpt daarbij om dat op een kwalitatief goede manier te doen.”

Internationale contacten

Hoe is het zover gekomen dat onze docenten een hoofdstuk mochten schrijven in dit boek? Wietske blikt terug: “Nynke Scherpbier was tot voor kort hoogleraar interprofessioneel leren en werken bij het Radboudumc. We hebben rondom interprofessioneel leren en opleiden een samenwerkingsconvenant met het Radboudumc dus ik ken haar goed. Zeker ook doordat het Radboudumc partner is in een aantal van onze Labs en Werkplaatsen. Nynkes internationale contacten en netwerk maakte dat we werden uitgenodigd om een potentiële bijdrage voor het boek in te dienen. Dat gaf ons de gelegenheid onze visie en aanpak op papier te zetten en die viel in de smaak.”

Responsief Beroepsonderwijs

Wietske was voorheen hoofddocent bij Paramedische Studies en is inmiddels Lector Responsief beroepsonderwijs bij de Academie Educatie: “Wij weten uit onderzoek wanneer een bepaalde aanpak iets oplevert voor zowel studenten die er leren, professionals die er werken als voor de cliënt en de burgers voor wie we het allemaal doen. Het is een continu proces waar we samen aan bouwen, want de praktijk verandert ook. We zijn met elkaar lerend op weg om het samen leren en werken in gezondheid en welzijn zo goed mogelijk te organiseren.”

343413 Portret, onderzoek

Dynamiek en complexiteit

Wietske hoopt dat met dit hoofdstuk de achterliggende gedachten waarom we die Labs en Werkplaatsen ontwikkeld hebben weer eens goed voor het voetlicht komt. Ondertussen gaat ze verder met onderzoek. Het hoofdstuk dat we geschreven hebben gaat over interprofessioneel leren en opleiden, maar de labs en werkplaatsen hebben nog een doelstelling: onze professionals om laten gaan met de dynamiek en complexiteit die er is. “Ze moeten zich kunnen blijven aanpassen en innovatief kunnen blijven zijn in wat nodig is om aan maatschappelijke vraagstukken te werken.”

Bestellen

Het boek Interprofessional Education & Collaboratieve Practice’ is vooral interessant voor studenten, docenten en onderwijsontwikkelaars. Het is gericht op de Amerikaans-Canadese markt, maar er staan mooie voorbeelden in die we hier kunnen gebruiken. Goed om te weten: aan de Nederlandse variant wordt gewerkt.

Het boek is zowel in een online editie als in hard-copy te bestellen. Docenten kunnen via de mail een beoordelingsexemplaar aanvragen als ze eerst willen checken of het geschikt is voor studenten. Vermeld daarbij onze betrokkenheid bij H13 van het boek.

360547 Boek Interprofessional Eduaction Collaborative Practice van onder meer Wietske Kuijer hoge versie. APS, Educatie

Meegewerkt aan hoofdstuk 13

  • Wietske Kuijer: Lector bij het Lectoraat Responsief Beroepsonderwijs
  • Suzan de Bruijn: Wijkdocent, lid van het kernteam Labs en Werkplaatsen en hoofddocent Voeding en Diëtetiek bij de Academie Paramedische Studies.
  • Ivo Hendriks: Programmamanager strategie en werkveld bij de Academie Gezondheid & Vitaliteit (voorheen programmamanager labs en werkplaatsen Academie Paramedische Studies
  • Saskia Weijzen: hoofddocent en onderzoeker bij de Academie Mens & Maatschappij

Betrokken bij het onderzoek

  • Loes Vos-Strijbosch (Academie Paramedische Studies)
  • Aimée Hoeve: Onderzoeker bij het Lectoraat Responsief Beroepsonderwijs
  • Loek Nieuwenhuis. Emeritus lector Beroepspedagogiek en emeritus hoogleraar open universiteit
  • Nynke Scherpbier-de Haan. Voormalig hoogleraar interprofessioneel leren en opleiden Radboudumc, nu hoofd opleiding eerstelijnsgeneeskunde en ouderenzorg UMC Groningen.