Grensoverstijgend samenwerken tussen professionals in sociaal en gezondheidsdomein

Het boek 'Grensoverstijgend samenwerken, leren en opleiden in het sociaal en gezondheidsdomein' is een inspiratiebron voor al degenen die met samenwerking tussen professionals in verschillende contexten te maken heeft of krijgt. Passend bij jouw werksituatie?

verpleger en volwassen patiënt tijdens huisbezoek

Participatief werken met alle betrokkenen

'Grensoverstijgend samenwerken, leren en opleiden in het sociaal en gezondheidsdomein' is de titel van een nieuw (digitaal) boek van het HAN Kenniscentrum Publieke Zaak. Het boek is bestemd als inspiratiebron voor samenwerkende professionals, hun bestuurders en managers, opleiders, trainers, coaches, groepen actieve burgers en studenten.

''In het hoger beroepsonderwijs leiden we mensen nog te vaak op als soloprofessional'', stelt Frans de Vijlder, lector Kenniscentrum Publiek Zaak.'' Hbo-opgeleide werkers in het publieke domein moeten het in deze tijd tot hun normale professionele bagage kunnen rekenen om in vele contexten samen te werken''. 

''Niet alleen met andere professionele disciplines, maar ook met degenen waar het uiteindelijk om draait: de burger, cliënt, student, de patiënt, de wijk, et cetera. 'Grensoverstijgend' betekent participatief werken met alle betrokkenen. Ook financiers, bestuurders en toezichthouders zullen met een andere bril moeten leren kijken''.

Op weg naar netwerkprofessionaliteit

De Arnhemse wethouder Jan van Dellen nam het eerste exemplaar van het boek tijdens HAN unexpected x innovate op 4 oktober op de HAN Campus in ontvangst. Hij zei: "Grensoverstijgend werken is uiterst relevant thema. Ik kom het overal tegen."

Frans de Vijlder: "We geven concrete handvatten, praktijkvoorbeelden en inspiratie voor de ontwikkeling van netwerkprofessionaliteit van (toekomstig) professionals in het sociaal en gezondheidsdomein door grensoverstijgend samenwerken, leren en opleiden'', zo zei hij namens Wietske Kuijer-Siebelink en Saskia Weijzen, de collega's van het redactieteam. "Het gaat om werken aan de ontwikkeling van de juiste houding voor de juiste professionele aanpak."

Boek downloaden of aanvragen?

Voor het aanvragen van een (gratis) hard copy, kun je een mailtje sturen aan het secretariaat van het Kenniscentrum Publieke Zaak.