HAN Campus Nijmegen, communicatie, klas, presenteren, studenten, college, les, finance, economie

Lectoraat Goed bestuur en Innovatiedynamiek in Maatschappelijke Organisaties

Hoe werken we samen in Gelderland?

Voor veel maatschappelijke opgaven, bijvoorbeeld droogte, toekomstbestendig wonen en een aantrekkelijke leefomgeving, hebben provincie, gemeenten en andere organisaties elkaar hard nodig. Om deze samenwerking te onderzoeken, worden 5 Gelderse samenwerkingsprojecten met het project ‘Partners van Gelderland: een volgende stap naar wederkerig bestuur’ tegen het licht gehouden.

HAN Redactie
08 juni 2021
237748 null
Lectoraat Goed bestuur en Innovatiedynamiek in Maatschappelijke Organisaties

Ruim baan voor slimmere netwerkprofessionaliteit

Een aantal praktijkmensen stapte uit de commissie Onderwijsbevoegdheden. Zij maken een vergissing, schrijft lector Frans de Vijlder, door te denken: ‘Het kan niet anders, want de huidige praktijk laat zien dat het niet anders kan’. Heus, modern onderwijs stelt andere eisen aan leraren dan vroeger.

HAN Redactie
14 april 2021
communicatie, interactie tijdens vergadering
Lectoraat Goed bestuur en Innovatiedynamiek in Maatschappelijke Organisaties

Ervaringen met de Broedplaatsmethode

In het onderzoek 'Ervaringen met de Broedplaatsmethode' werd een pilot met de zogenoemde ‘Broedplaatsmethode’ door de Shared Value Company in Arnhem gevolgd. De pilot is uitgevoerd vanuit de vraagstelling of deze methode bruikbare elementen bevat voor de aanpak van ‘wankele wijken’.

HAN Redactie
22 maart 2021
98872 Arnhem stad beeld van aardvarken en fietsen
Lectoraat Goed bestuur en Innovatiedynamiek in Maatschappelijke Organisaties

Grensoverstijgend samenwerken tussen professionals in sociaal en gezondheidsdomein

Het boek 'Grensoverstijgend samenwerken, leren en opleiden in het sociaal en gezondheidsdomein' is een inspiratiebron voor al degenen die met samenwerking tussen professionals in verschillende contexten te maken heeft of krijgt. Passend bij jouw werksituatie?

HAN Redactie
22 oktober 2019
verpleger en volwassen patiënt tijdens huisbezoek