Hoe werken we samen in Gelderland?

Voor veel maatschappelijke opgaven, bijvoorbeeld droogte, toekomstbestendig wonen en een aantrekkelijke leefomgeving, hebben provincie, gemeenten en andere organisaties elkaar hard nodig. Om deze samenwerking te onderzoeken, worden 5 Gelderse samenwerkingsprojecten met het project ‘Partners van Gelderland: een volgende stap naar wederkerig bestuur’ tegen het licht gehouden.

237748 null

Onafhankelijke begeleidingsgroep

Het onderzoek kijkt naar de bestuurlijke en ambtelijke samenwerking, het samenspel en de inzet van instrumenten om de gezamenlijke doelen te bereiken. Zo ontstaat een gezamenlijk leerproces. Voor de inhoudelijke keuzes wordt een onafhankelijke begeleidingsgroep ingesteld, onder leiding van Helmi Huijbregts. Zij besluiten welke projecten onderzocht worden, functioneren als klankbord voor de onderzoekers van de HAN en bewaken de voortgang van het project. Frans de Vijlder (lector Goed bestuur en Innovatiedynamiek in Maatschappelijke Organisaties, HAN) geeft leiding aan het onderzoek. 

“Met ‘Partners van Gelderland’ gaan we onderzoeken hoe de huidige samenwerking verloopt, welke vooruitgang er is bereikt en waar kansen liggen om de samenwerking in Gelderland verder te ontwikkelen

Samen werken aan samenwerking

Het project ‘Partners van Gelderland’ is een vervolg op een eerder onderzoek dat is gedaan naar het eigen functioneren van de Provincie Gelderland. “Uiteindelijk zijn we één overheid. Door goed samen te werken worden we een sterker en beter bestuur voor onze inwoners en bedrijven”, aldus Jan Markink, gedeputeerde Algemeen Bestuur. Het rapport wordt begin 2022 gepresenteerd door de begeleidingsgroep.