Lectoraat Goed bestuur en Innovatiedynamiek in Maatschappelijke Organisaties

manager leidt een zakelijke bijeenkomst met collega's en medische professionals

Binnen het lectoraat Goed Bestuur en Innovatiedynamiek in Maatschappelijke Organisaties worden geen nieuwe projecten meer opgestart.

  • Onderzoek

    Wij willen als lectoraat de kenniscirculatie tussen opleidingen, maatschappelijke organisaties en hun stakeholders bevorderen. Dat bereiken we door initiatieven te nemen en samenwerking te zoeken. Op het gebied van onderzoek, advies, training en onderwijs in dit vakgebied.

  • Onze kennis over goed besturen

    Ons lectoraat deelt graag de resultaten van onze onderzoeken en projecten. Bijvoorbeeld in de vorm van rapportages, publicaties en tools.

AcademieMens en Maatschappij

In de Academie Mens en Maatschappij volgen bijna 4.500 studenten een voltijd- of deeltijdstudie op sociaal-maatschappelijk gebied. Dat doen ze op bachelor- of masterniveau. Als professional krijg je te maken met complexe maatschappelijke vraagstukken. Over zorg, leefbaarheid, sociale kwaliteit en eenzaamheid. Maar ook over opvoeding, inclusie, armoede en vergrijzing. Werken aan deze vraagstukken vraagt om grensverleggend en creatief denken en handelen. En dat doen we, in deze academie. 

Stockbeeld interessegebied gedrag en maatschappij