Lectoraat Goed bestuur en Innovatiedynamiek in Maatschappelijke Organisaties

manager leidt een zakelijke bijeenkomst met collega's en medische professionals

Organisaties in het publieke domein staan onder permanente druk om beter te presteren. Denk aan gemeenten en andere overheden, organisaties in de zorg, wonen en onderwijs. Door deze druk moeten ze innoveren. Het organiseren van deze innovatiedynamiek is altijd een kwestie van goed bestuur.

Als lectoraat verbinden we praktische kennis en theoretische inzichten over goed bestuur en innovatie. Dit op het bredere terrein van maatschappelijke organisaties.

Onze missie is het bevorderen van de kenniscirculatie tussen opleidingen, maatschappelijke organisaties en hun stakeholders. Dat bereiken we door initiatieven te nemen en samenwerking te zoeken. Op het gebied van onderzoek, advies, training en onderwijs in dit vakgebied.

Expertises

  • Bijdragen aan onderzoek en onderwijs
  • Professionalisering Raden van Toezichten/ Besturen
  • Gastdocentschappen

LectorFrans de Vijlder

Ik houd me bezig met bestuur, beleid en organisatie, politiek-bestuurlijke en maatschappelijke ontwikkelingen. Maar ook met strategie, toezicht en verantwoording, interne organisatie en professionals governance. 

268168 onderzoek lectoraat goed bestuur innovatiedynamiek. portretfoto frans de vijlder 2021

AcademieMens en Maatschappij

In de Academie Mens en Maatschappij volgen bijna 4.500 studenten een voltijd- of deeltijdstudie op sociaal-maatschappelijk gebied. Dat doen ze op bachelor- of masterniveau. Als professional krijg je te maken met complexe maatschappelijke vraagstukken. Over zorg, leefbaarheid, sociale kwaliteit en eenzaamheid. Maar ook over opvoeding, inclusie, armoede en vergrijzing. Werken aan deze vraagstukken vraagt om grensverleggend en creatief denken en handelen. En dat doen we, in deze academie. 

Stockbeeld interessegebied gedrag en maatschappij