Project Gelderland, een provincie van grenzeloze kansen door wederkerig bestuur

studenten overleggen aan ronde tafel

Omdat gemeenten er veel taken bij hebben gekregen de laatste jaren, heeft de provincie Gelderland eerder de bestuurskracht van haar gemeenten in kaart gebracht. Maar hoe zit het met haar eigen bestuurs- en samenwerkingskracht? Dit heeft ze laten onderzoeken.

Aanleiding van het project

Gemeenten hebben er de laatste jaren veel taken bij gekregen. Dit levert kansen maar ook uitdagingen op. Na het in kaart brengen van de bestuurskracht van alle gemeenten, wilde de provincie ook haar eigen bestuur- en samenwerkingskracht laten onderzoeken. En hiervan leren. 

Doel

Doel van het onderzoek was een rapport van de commissie bestuurskracht provincie Gelderland. Conclusies uit het onderzoek konden gebruikt worden voor de bestuursperiode na de Statenverkiezingen van maart 2019. 

Onze partners

De projectpartners vormen samen een uitgebalanceerd team en leveren vanuit hun eigen epertise waardevolle informatie voor het onderzoek.

  • Provincie Gelderland

Achtergrond

Het onderzoek naar de bestuurskracht van de provincie Gelderland is uitgevoerd op verzoek van Gedeputeerde Staten. Het rapport is opgesteld door een adviescommissie onder voorzitterschap van Eerste Kamerlid Helmi Huijbregts-Schiedon. HAN-lector Frans de Vijlder vervulde in de commissie bestuurskracht de rol van moderator. Conclusies uit het onderzoek konden gebruikt worden voor de komende bestuursperiode na de Statenverkiezingen van maart 2019.

Contact over dit project?

Publicaties

Vanuit het Lectoraat Goed Bestuur en Innovatiedynamiek in maatschappelijke organisataties verschijnen regelmatig publicaties. Bekijk het overzicht hier. 

Studenten studeren in studiecentrum en maakt notitie, van bovenaf

Nieuws

Verslag Eindconferentie Volunteers 2.0

Historische molen Uedem decor voor samenwerking over grenzen heen

Eind mei, een doorsnee dinsdagmiddag met wisselvallig weer. Toch is deze dag belangrijk als het gaat over burgerparticipatie in Nederland en Duitsland: De eindconferentie van het INTERREG VA-project Volunteers 2.0 vond plaats in het Duitse Uedem.

Filip Wilmsen
08 juni 2022
413110 Volunteers 2.0, Landschap
Partners van Gelderland

Hoe werken we samen in Gelderland?

Voor veel maatschappelijke opgaven, bijvoorbeeld droogte, toekomstbestendig wonen en een aantrekkelijke leefomgeving, hebben provincie, gemeenten en andere organisaties elkaar hard nodig. Om deze samenwerking te onderzoeken, worden 5 Gelderse samenwerkingsprojecten met het project ‘Partners van Gelderland: een volgende stap naar wederkerig bestuur’ tegen het licht gehouden.

HAN Redactie
08 juni 2021
237748 null
Frans de Vijlder bij Didactief

Ruim baan voor slimmere netwerkprofessionaliteit

Een aantal praktijkmensen stapte uit de commissie Onderwijsbevoegdheden. Zij maken een vergissing, schrijft lector Frans de Vijlder, door te denken: ‘Het kan niet anders, want de huidige praktijk laat zien dat het niet anders kan’. Heus, modern onderwijs stelt andere eisen aan leraren dan vroeger.

HAN Redactie
14 april 2021
communicatie, interactie tijdens vergadering
Onderzoek

Ervaringen met de Broedplaatsmethode

In het onderzoek 'Ervaringen met de Broedplaatsmethode' werd een pilot met de zogenoemde ‘Broedplaatsmethode’ door de Shared Value Company in Arnhem gevolgd. De pilot is uitgevoerd vanuit de vraagstelling of deze methode bruikbare elementen bevat voor de aanpak van ‘wankele wijken’.

HAN Redactie
22 maart 2021
98872 Arnhem stad beeld van aardvarken en fietsen

Grensoverstijgend samenwerken tussen professionals in sociaal en gezondheidsdomein

Het boek 'Grensoverstijgend samenwerken, leren en opleiden in het sociaal en gezondheidsdomein' is een inspiratiebron voor al degenen die met samenwerking tussen professionals in verschillende contexten te maken heeft of krijgt. Passend bij jouw werksituatie?

HAN Redactie
22 oktober 2019
verpleger en volwassen patiënt tijdens huisbezoek
Deelnemen

Participatie en duurzaamheid in de gemeente Heumen

“Onze gemeente is steeds meer een netwerkorganisatie, we willen aansluiten bij de wensen en ontwikkelingen in de maatschappij”. Aan het woord is Dirk van Eeten, gemeentesecretaris van de gemeente Heumen. “Onze blik is steeds meer naar buiten gericht, met als belangrijkste thema’s burgerparticipatie en duurzaamheid.” Evaluaties van participatieprojecten in Heumen door het Kenniscentrum Publieke Zaak, helpen de gemeente haar beleid aan te scherpen.

Marleen de Roo
08 mei 2019
SEE, afval recycling
Experiment

Experimenteren met oplossingen in Regiolab

Experimenteren met complexe maatschappelijke problemen. Dat is het streven van het Regiolab Noord-Limburg. In het lab werken inwoners uit de regio samen met overheidsmedewerkers en professionals van maatschappelijke organisaties. Kenniscentrum Publieke Zaak ondersteunt het lab met advies en middelen.

HAN Redactie
06 mei 2019
Groep mensen geeft high five
Toolkit

Werk samen met cliënt met toolbox Interprofessionele werkvormen

In de gezondheidszorg staat veerkracht en eigen regie van cliënten steeds meer centraal. Daar draait het ook om bij interprofessionele samenwerking: geen hulpverlening voor de cliënt maar mét de cliënt. De HAN en het Radboudumc stelden voor professionals en docenten een toolbox met werkvormen voor interprofessioneel samenwerken en leren samen.

HAN Redactie
19 januari 2019
een thuiszorgverpleegkundige helpt een nog thuiswonende oudere dame met beginnende dementie bij de dagelijkse zorgtaken