Toolkit

Werk samen met cliënt met toolbox Interprofessionele werkvormen

thuiszorgverpleegkundige helpt een nog thuiswonende oudere dame met beginnende dementie bij de dagelijkse zorgtaken

In de gezondheidszorg staat veerkracht en eigen regie van cliënten steeds meer centraal. Daar draait het ook om bij interprofessionele samenwerking: geen hulpverlening voor de cliënt maar mét de cliënt. De HAN en het Radboudumc stelden voor professionals en docenten een toolbox met werkvormen voor i

Professionals moeten over grenzen van het eigen beroep heen kunnen kijken. Interprofessioneel samenwerken gaat verder dan multidisciplinair samenwerken. Een belangrijk kenmerk van interprofessioneel samenwerken is één zorgplan dat zorgprofessionals samen met de cliënt opstellen. Met de toolbox Interprofessionele werkvormen leren – toekomstig - professionals wat ervoor nodig is om interprofessioneel te kunnen samenwerken.

Juiste vorm en inhoud werkvormen

Samenstellers van de toolbox zijn Wietske Kuijer-Siebelink, HAN-docent en onderzoeker bij kenniscentrum Publieke Zaak en Marjon Breteler, kwartiermaker Interprofessioneel Leren bij Radboudumc Health Academy. Wietske Kuijer-Siebelink: “Voor de toolbox hebben we de werkvormen die de HAN en het Radboudumc gebruiken bij elkaar gebracht. Daarna screenden we de werkvormen op basis van literatuur en interviews met experts. Zijn vorm en inhoud geschikt voor interprofessioneel samenwerken, leren en opleiden? Daarop zijn de werkvormen aangescherpt of aangepast. HAN-studenten Learning and Development in Organisations en studenten Onderwijswetenschappen van de Radboud Universiteit hielpen daarbij.”

Interprofessioneel samenwerken, leren en opleiden

Naast de werkvormen gaat de toolbox in op interprofessionele samenwerking in de praktijk volgens het raamwerk interprofessioneel samenwerken, leren en opleiden in de gezondheidszorg. De werkvormen zijn ingedeeld op basis van deze gebieden: 
  • (H)erkennen van interprofessionele samenwerking;
  • Interprofessioneel werken in een team of netwerk;
  • Kritisch reflecteren op interprofessionele zorg;
  • Interprofessioneel overdragen of afronden;
  • Samenwerking met experts en studenten.
Gebruikers van de toolbox kunnen creatief aan de slag met de werkvormen en deze aanpassen aan de eigen praktijk.

Meer informatie of meehelpen?

Voor meer informatie over de toolbox kun je contact opnemen met Marjon Breteler, Kwartiermaker Interprofessioneel Leren:
M: 06 11 30 18 36.

Heb je suggesties voor – uitbreiding – van de werkvormen? Stuur dan een mailtje aan:
E: ipe@han.nl of ipe.rha@radboudumc.nl