Groep mensen geeft high five

Experimenteren met complexe maatschappelijke problemen. Dat is het streven van het Regiolab Noord-Limburg. In het lab werken inwoners uit de regio samen met overheidsmedewerkers en professionals van maatschappelijke organisaties. Kenniscentrum Publieke Zaak ondersteunt het lab met advies en middelen

In het Regiolab zijn geen vaste regels of werkwijzen: de deelnemers van het lab mogen zelf creatief aan de slag. Door te experimenteren ontstaat er ruimte om maatschappelijke problemen op een andere manier aan te pakken. Initiatiefnemers van het lab zijn de gemeenten Beesel, Peel en Maas en Horst aan de Maas. Kenniscentrum Publieke Zaak helpt om het lab van de juiste middelen te voorzien zoals design thinking projecten en field labs of living labs in welzijn, openbaar bestuur, zorg en onderwijs.

Aanpak vergrijzing regio Noord-Limburg

Het Regiolab is een intensieve samenwerking van mensen met verschillende doelen en belangen. Daar ligt ook de nadruk, het samen mét inwoners en gemeenschap oppakken van de problematiek. De deelnemers leren van elkaar. Dit is een uitdaging, omdat de aanpak kan botsen met bestaande systemen, overlegvormen en werkwijzen. Het Regiolab is niet vrijblijvend. Het is de bedoeling de opgedane kennis over anders samenwerken in de praktijk te brengen. Nieuwe inzichten en best practices krijgen weer een plek in de bestaande organisaties. Bijvoorbeeld bij de aanpak van problemen rond de ouderenzorg in de regio. Het verminderen van intramurale ouderenzorg, de vergrijzing en het personeelstekort zorgen voor complexe problematiek, waar – nog - geen pasklare oplossing voor bestaat.