handige tool Leraren wijzer met Wijzer Werkplekleren

Studenten zittend op bank

Docenten in het mbo en hbo weten hoe belangrijk werkplekleren is. Studenten moeten kunnen oefenen in de praktijk. Wetenschappelijk is er nog weinig bekend over werkplekleren. De kennis die er is, heeft senior onderzoeker Haske van Vlokhoven nu beschikbaar gemaakt in de Wijzer Werkplekleren.

Wetenschappelijke inzichten vertalen voor de praktijk. Dat is het doel van de gesprekstool Wijzer Werkplekleren. In de tool komen de 11 ontwerpregels van werkplekleren aan bod. Senior onderzoeker Haske van Vlokhoven van het kenniscentrum Kwaliteit van Leren maakte de uitkomsten van de reviewstudie Pedagogisch-didactische vormgeving van werkplekken in het initieel beroepsonderwijs zo praktisch toepasbaar voor leraren(opleiders) in het mbo en hbo.

Samen verschillen ontdekken en oplossingen zoeken

De 11 ontwerpregels gaan volgens Van Vlokhoven over dingen die onderwijsprofessionals echt wel weten. “Opleiders die de tool al gebruikten, vertelden dat die hen inzicht gaf in allerlei onderdelen van het werkplekleren. Dat ze samen ontdekten hoe verschillend ze dachten over specifieke thema’s. Dat het creatieve gesprek met de tool hen hielp om mogelijke oplossingsrichtingen te onderzoeken.” De 11 ontwerpregels gaan over:
 
 1. Ontwerp samen met het werkveld
 2. Leer een gezamenlijke taal spreken
 3. Bereid studenten bewust voor
 4. Vervaag de grenzen tussen opleiding en werkplek
 5. Bied de student begeleiding bij professionele groei
 6. Bied de student variatie in werkplekken
 7. Bied de student ruimte voor fouten en repetitie
 8. Bied de student ruimte om de cultuur te proeven
 9. Ondersteun de werkbegeleider
 10. Organiseer reflectie en feedback
 11. Borg de kwaliteit van werkplekleren

Wat gaat er goed en wat kan beter?

Van Vlokhoven: “Voor het ontwikkelen van de tool, zijn we met studenten van de Academie IT en Mediadesign en Buro 302 aan de slag gegaan. Nu ligt er een mooi vormgegeven gesprekstool. Met kaartjes in 5 kleuren kunnen deelnemers aangeven hoe het er binnen hun organisatie voor staat met de verschillende ontwerpregels. Dat varieert van dit gaat niet goed, dit kan beter, dit gaat al best goed, dit gaat uitstekend, en dit weet ik gewoon niet.”

De tool is op meerdere manieren te gebruiken. Bijvoorbeeld door één ontwerpregel centraal te stellen: hoe kijkt iedereen daar tegenaan en hoe scoren we erop? Maar je kunt ook juist de volle breedte onder de loep nemen, alle 11 ontwerpregels. Of de regels in volgorde van belangrijkheid leggen, om vervolgens te vergelijken. Dat creatieve gesprek brengt verschillende oplossingen in beeld. Van Vlokhoven: “Wat doe je bijvoorbeeld met een rood kaartje? Ga je onmiddellijk met die ontwerpregel aan de slag of kies je ervoor om een regel waarop je al redelijk scoort te tillen van ‘dit gaat al best goed’ naar ‘dit gaat uitstekend’?” Ook studenten kunnen de tool gebruiken: beoordelen zij het werkplekleren op dezelfde manier als hun opleiders? Niet alle kaartjes hoeven uiteindelijk op groen te staan, denkt Van Vlokhoven: “Dat is natuurlijk wel het streven, maar belangrijker is dat Wijzer Werkplekleren helpt het werkplekleren verder te ontwikkelen.”

Wil je Wijzer Werkplekleren bestellen? Neem dan contact op Haske van Vlokhoven.