Toolkit vo

Leerlingvaardigheden voor formatief evalueren

wijst in boek bij studenten

Formatief evalueren is in opkomst in de Nederlandse onderwijspraktijk. Leraren hebben door middel van formatief evalueren een beter zicht op de voortgang van leerlingen. Leerlingen worden uitgedaagd om hun werk te evalueren en om vervolgens hun eigen leerproces aan te passen.

Binnen het lectoraat Eigentijds beoordelen en beslissen ontwikkelden we de toolkit leerlingvaardigheden voor formatief evalueren. Het doel van deze toolkit is handvatten bieden om leerlingvaardigheden te ontwikkelen voor formatief evalueren in het voortgezet onderwijs.  

Opzet van de toolkit

De werkvormen in de toolkit zijn opgedeeld in verschillende onderdelen van formatief evalueren. De werkvormen duren 20 tot 60 minuten en zijn in te zetten in een mentor- of vakles. De werkvormen zijn algemeen geschreven voor het vo en vragen daarom waarschijnlijk nog om aanpassing aan het niveau en voorkennis van de eigen leerlingen. Bij ieder onderdeel staat een compleet document met een korte theoretische onderbouwing, de doelen voor de leerlingen en de beschikbare werkvormen. De werkvormen zijn ook apart te downloaden.

Contact

Wil je de documenten ontvangen in een Word bestand zodat het eenvoudig is te personaliseren? Neem dan contact met ons op: Eline.dentuinder@han.nl