met ambulance jas hartmassage

Vaak moet er bij een spoed-ambulancerit zorg op locatie verleend worden (EHGV: Eerste Hulp Geen Vervoer). Dit legt een enorme druk op hbo-professionals in de ambulancezorg en de spoedzorgketen. Ze missen namelijk de handvatten om juist te handelen. In dit project onderzoeken we hoe we dit verbeteren

Snelle info

Status

Lopend

Startdatum

1 maart 2019

Subsidie

SIA RAAK-publiek

Projectleider

Sivera Berben

Aanleiding van het project

Eén op de vier spoed-ambulanceritten resulteert in behandeling op locatie. Op het ‘moment suprême' moeten ambulanceprofessionals onder hoge druk alle risico’s goed inschatten en de juiste besluiten nemen. Ze missen echter de benodigde competenties en handvatten hiervoor. Hoe zorgen we voor verbetering?

Doel

De grootste groep patiënten waarbij EHGV wordt verleend, zijn de patiënten die tijdelijk het bewustzijn verliezen. Het onderzoek richt zich dus op deze patiëntengroep.

Doel van het onderzoek is achterhalen wat ambulancezorgprofessionals nodig hebben aan aanvullende competenties en ondersteunende tools om adequaat in te schatten:

 • wat de risico’s zijn op dat moment;
 • of de patiënt zorg op locatie moet hebben (EHGV) of naar de Spoedeisende Hulp gebracht moet worden.

Resultaten

We bevinden ons in de eerste fase van het onderzoek. In deze fase brengen we de huidige en gewenste situatie in kaart. 

Er zijn individuele- en focusgroep interviews uitgevoerd met ambulanceprofessionals. Deze resultaten schrijven we op dit moment uit en analyseren we. Daarnaast is een schriftelijke vragenlijst met vignettenstudie ingevuld door respondenten. Daarmee willen we de huidige competenties en wensen van ambulance professionals in kaart brengen. Voorafgaand aan de ontwikkeling van ondersteunende criteria en tools (fase 2) zitten we daarnaast in de periode van dataverzameling van een scoping review.  

Ons projectteam

Bastiaan Ort

Onderzoeker
Portret van Bastiaan Ort

Lucia uit het Broek

Onderzoeker
Portret van Lucia uit het Broek

Sivera Berben

Projectleider
Portret foto van Sivera Berben

Onze partners

De projectpartners vormen samen een team en leveren vanuit hun eigen epertise waardevolle informatie voor het onderzoek.

 • RAV Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden 
 • RAV Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 
 • RAV IJsselland 
 • V&VN Ambulancezorg 
 • Ambulancezorg Nederland

Achtergrond

Onderzoeksmethode:

We passen ontwerpgericht onderzoek toe. Hierbij werken we in vier fases toe naar de ontwikkeling van bruikbare evidence based criteria en passende innovatieve tools. 

We gebruiken verschillende onderzoeksdesigns zoals scoping review, individuele- en focusgroepinterviews, vignettenstudie en pilotstudie. 

Het onderzoek is opgedeeld in fases: 

 • De huidige en gewenste situatie in kaart brengen. 
 • Ontwikkeling van ondersteunende criteria en tools.
 • Pilotstudie naar de toepasbaarheid en gevolgen voor het zorgproces van de tools.
 • Evaluatie pilotfase en indien nodig tools bijstellen.

Betrokken opleidingen

Medische Hulpverlening

Numerus fixus opleiding 

Wil je een onmisbare schakel zijn binnen de acute-, interventie- of diagnostische zorg? In al deze situaties lever je als medisch hulpverlener een belangrijke bijdrage. Je werkt vooral samen met andere collega's met én voor een patiënt en zijn omgeving. Daarom kies je Medische Hulpverlening!

luisteren naar hartslag in arm

Verpleegkunde

Voltijd Bachelor opleiding

Ziekenhuiszorg, ouderenzorg of wijkverpleging. Hoe ga jij daarmee om? Bij HAN Verpleegkunde leer je hoe je patiënten het beste kunt verzorgen. Je doet meer dan bloedprikken, wondverzorging en katheteriseren. Want de omgang met mensen is het belangrijkste. Bij jou zijn ze altijd in goede handen!

student op bed met gips om been

Contact over dit project?

Lectoraat Acute Intensieve Zorg

Nieuws en artikelen

Stay safe, strong and healthy in crisistijdToolkit voor acute intensieve zorgprofessionals
215636 Studenten Medische Hulpverlening in operatiekleding lachen
HAN Studentprijs 2021 voor Bachelor Medische Hulpverlening (BMH)Als BMH'er omgaan met indrukwekkende gebeurtenissen?
102312 verpleegkundigen overleggen op de gang
Samenwerking HAN en RadboudumcIn de flow op de Dag van de Verpleging
36968 docent lachend met studenten om ziekenhuisbed
Ambulancezorg gevoed door onderzoekOnderzoeksagenda Ambulancezorg 2021-2026 een feit
279037 ambulance ingang spoedeisende hulp SEH
Eerste onderzoek naar beleving beroepspraktijkIndrukwekkende gebeurtenissen in ambulancezorg
31972 patient nekbrace op brandcard
109943 oudere man in rolstoel kijkt uit raam in een het ziekenhuisgang
Anna Reynvaan Praktijkprijs Familieparticipatie op Intensive Care
Een intensive care verpleegkundige is bezig met de digitale administratie van haar patient
Een intensive care verpleegkundige is bezig met de digitale administratie van haar patient

ZwaartepuntHealth

Met zwaartepunt Health richt de HAN zich op het verkleinen van sociaal-economische gezondheidsverschillen. Ook in Nederland leven hoogopgeleiden langer en gezonder dan mensen met een laag onderwijsniveau. Deze uitdaging vraagt om een multidisciplinaire aanpak en een integrale benadering, gericht op de persoon, de omgeving en de maatschappij. 

Blijf op de hoogte Onze nieuwsbrief ontvangen?

Stuur een mailbericht naar: Veronica.Varol@han.nl

studenten in gesprek kijkend op tablet