jonge mensen overleggen op kantoor

Werkplekleren is een belangrijk onderdeel in al onze opleidingen. In de voltijd opleidingen in de vorm van stages en leerwerkplaatsen, in de deeltijdopleidingen als de werkomgeving die de student meebrengt in het leerproces. Met onze professionele leergemeenschap optimaliseren we het werkplekleren.

Snelle info

Status

Afgerond

Startdatum

Najaar 2014

Looptijd

3 jaar

WebsiteWerkplekleren

Voor het project Werkplekleren is een speciale website gebouwd. Neem eens een kijkje!

Student en docent in gesprek met bedrijf, FEM Employment

Achtergrond

Vertegenwoordigers van 10 HAN-opleidingen zijn samen met het Lectoraat Beroepspedagogiek en de afdeling Onderwijs en Onderzoek van de HAN in gesprek gegaan. Gezamenlijk werden in 7 bijeenkomsten doelen geformuleerd en de stand van zaken verkend rondom werkplekleren binnen de eigen opleidingen en daarbuiten

business innovation studenten met sticky notes

Maak kennis Ons team

Marion Achterberg

Onderzoeker

Jeroen van Elburg

Onderzoeker

Aimee Hoeve

Onderzoeker
Aimee Hoeve

Chris Kroeze

Onderzoeker

Loek Nieuwenhuis

Lector
Lector Loek Nieuwenhuizen

Annemieke Peeters

Onderzoeker

Deelnemende HAN opleidingen

Publicaties

Werkplekleren komt terug in al onze opleidingen. Er is al heel wat gepubliceerd rondom dit project

handen met documenten

Resultaten

Binnen de leergemeenschap zijn verbetervoorstellen ontwikkeld voor de betrokken opleidingen. Dit gebeurde op basis van de CIMO-systematiek (context-interventie-mechanismen-output).  

overleg met post-its

Nieuws en artikelen

141476 Student krijgt uitleg bij machine
Cover boek Ruud Klarus
Aanpassingsvermogen en innovatieAdapt at Work
Studenten overleggen met laptop
Cover rapport werken in de driehoek aanbevelingen
Overstap van mbo naar hboDoorstromers vallen vaak uit
studenten lachen
Studenten zittend op bank
Werkplekken met computers en studenten
twee studenten zitten, student staat

OnderzoeksteamKwaliteit van Leren

Hoe bereid je je voor op een onbekende toekomst? Wij denken: door anders te kijken naar leren. Zoals hoe, waar en wanneer je leert. En wie daarvoor nodig is. Leren verandert daarmee. Het samenwerkingsverband Kwaliteit van Leren werkt aan nieuwe kennis over leren en ontwikkelen. Binnen en buiten de school. Wat werkt wel en wat niet in de onderwijs- en HR-praktijk? Met deze kennis bereiden we onze studenten voor op hun toekomstige beroep. Zodat ze collega’s worden waarop gebouwd kan worden. Win-win!

Studenten achter laptop

Blijf op de hoogteAbonneer op onze nieuwsbrief

Ieder kwartaal bundelt de Academie Educatie haar onderzoeksnieuws en activiteiten in een digitale nieuwsbrief. Je vindt er informatie over projecten waaraan we werken, samenwerkingen, bijeenkomstkomsten, spellen en handige tools.

Overlegen en samenwerken