Met beroepsgerichte didactiek het verschil maken in het beroepsonderwijs

Op 1 mei 2023 is het door NRO gesubsidieerde project ‘Docenten maken het verschil! Beroepsgerichte didactiek als fundament voor goed beroepsonderwijs’ gestart. Het HAN-Lectoraat Responsief beroepsonderwijs is kartrekker. Het is een mooie samenwerking binnen het beroepsonderwijs tussen mbo’s, hbo en het lectoraat.

Studenten en docent spelen met auto

Een leernetwerk van het Gelders mbo en de HAN (de Gelderse Professionaliserings Agenda GPA) wil de beroepsdidactische professionaliteit van opleidingsteams versterken. Inzet is dat docenten/opleidingsteams didactische en pedagogische flexibiliteit ontwikkelen om de veranderlijke dynamiek in het regionale werkveld een plek te geven in het curriculum. "Ik ben trots en blij," zegt senior onderzoeker bij het Lectoraat Responsief Beroepsonderwijs, Haske van Vlokhoven. "Met dit project komt er aandacht voor beroepsgerichte didactiek, het eigene van opleiden in beroepsonderwijs."

Ik ben blij en trots. Met dit project komt er aandacht voor beroepsgerichte didactiek, het eigene van opleiden in beroepsonderwijs."

Over het onderzoeksproject

We onderzoeken hoe de beroepsdidactische professionaliteit van opleidingsteams kan worden versterkt en welke vormen van samenwerking met het werkveld de kwaliteit van het beroepsonderwijs structureel kunnen borgen. Er wordt voortgebouwd op een eerder uitgevoerde pilot studie, waarin een Spiegelinstrument is ontwikkeld waarmee opleidingsteams de eigen beroepsgerichte didactische expertise kunnen onderzoeken en kansen voor verbetering in kaart kunnen brengen. Vervolgens gaan teams gericht aan de slag met eigen professionaliseringswensen.  

Extra impuls dankzij NRO-subsidie

"De reacties van de betrokkenen bij de pilot waren destijds al erg positief,  de betrokken partijen wilden er graag mee verder. Met deze NRO-subsidie kunnen we een extra impuls geven aan dit thema en die behoefte," zegt Haske.

De uiteindelijke doelstellingen van het onderzoek zijn: 

  • Verbetering van professioneel handelen van docenten en versterken van de kwaliteit van onderwijs door (actie)onderzoekend verbeteren in de eigen organisatie;  
  • Doorwerking van de opgedane inzichten in het opleiden van aankomende mbo-docenten;
  • Inzicht in bepaalde patronen die helpen om bredere professionaliseringbehoeften in kaart te brengen ;
  • Zicht op lokale oplossingen of aanpakken die inspirerend kunnen zijn voor andere teams en andere onderwijsinstellingen in het kader van kwaliteitsverbetering van het onderwijs. 
Haske van Vlokhoven

Projectgroep

De projectgroep bestaat uit Haske van Vlokhoven, Anne Khaled, Tom de Laat, Lector Wietske Kuijer-Siebelink (Lectoraat Responsief Beroepsonderwijs) en Ineke Moonen (ROC Nijmegen). De voorbereidingen zijn in volle gang. Het project is op 1 mei gestart en heeft een looptijd van 4 jaar. Op 16 mei is het project gepresenteerd tijdens een bijeenkomst van de NRO over samenwerken aan onderwijskwaliteit in de regio. Mocht je geïnteresseerd zijn, neem dan contact op met Haske van Vlokhoven.