HAN Campus Nijmegen, communicatie, klas, presenteren, studenten, college, les, finance, economie

Lectoraat Beroepspedagogiek

Samenvoegen en verweven van werk en school

Ben je op zoek naar een toegankelijke en overzichtelijke stand van zaken over hybride leeromgevingen? Onderzoeker Aimee Hoeve werkte mee aan een online pagina 'Hybride leeromgevingen'. Een plek waar handvatten en antwoorden op vragen uit de onderwijspraktijk samenkomen.

HAN Redactie
30 maart 2021
141476 Student krijgt uitleg bij machine
Lectoraat Beroepspedagogiek

Must read: boek over 100 jaar beroepsonderwijs

‘Waar wij een vak leerden’ is een prachtig boek over 100 jaar beroepsonderwijs. Voormalig HAN-lector Ruud Klarus schreef het om het (v)mbo de status te geven die het verdient. “Geen verzamelputje van lager intellect, maar een belangrijke en interessante plek om te leren en te werken.”

HAN Redactie
08 februari 2021
Cover boek Ruud Klarus
Lectoraat Beroepspedagogiek

Adapt at Work

Professionals krijgen steeds vaker te maken met veranderingen en uitdagingen die vragen om aanpassingsvermogen en innovatie. Wat heb je nodig om goed om te kunnen gaan met veranderingen en uitdagingen in je werk? Hoe ga je om met innovaties? En hoe integreer je dat in een opleiding?

HAN Redactie
17 januari 2021
Studenten overleggen met laptop
Lectoraat Beroepspedagogiek

Nieuwe impuls aan ‘werken in de driehoek’

Het ‘werken in de driehoek’ gaat een nieuwe fase in. Recent onderzoek helpt de samenwerking tussen werkveld, onderwijs en onderzoek verder te versterken. Rode draad is: organiseren in netwerken. De schouders kunnen eronder dus, bij alle samenwerkende partijen. Een flinke boost voor de ambities uit het HAN instellingsplan: regionale innovatie, meer praktijkgerichte invulling van het onderwijs, en een Leven Lang Leren.

HAN Redactie
24 november 2020
Cover rapport werken in de driehoek aanbevelingen
Lectoraat Beroepspedagogiek

Doorstromers vallen vaak uit

Ongeveer 20% van de doorstromers redt het niet, vertelt Marloes de Lange, onderzoeker bij het Lectoraat Beroepspedagogiek van Academie Educatie van de HAN. “Het probleem zit meestal niet in het intellectuele vermogen van die studenten."

HAN Redactie
20 november 2020
studenten lachen
Lectoraat Beroepspedagogiek

Groot onderzoeksbudget voor onderzoek

Lector Loek Nieuwenhuis van Kenniscentrum Kwaliteit van Leren gaat een groot praktijkgericht onderzoek leiden. Hij doet dat samen met dr. Lia Fluit van de Radboud Health Academy. Met een budget van €875.000,- wordt onderzocht wat nodig is om flexibele expertise bij hbo- en wo-studenten te ontwikkelen.

HAN Redactie
08 november 2019
Werkplekken met computers en studenten
Lectoraat Beroepspedagogiek

Fictief onderzoek door studenten? Nee hoor, de lat ligt hoger!

Een mooi voorbeeld van hoe onderzoek en onderwijs samenwerken: in 2017 druppelen bijna 70 tweedejaarsstudenten Opleidingskunde hun klassen in voor de 1e bijeenkomst van het vak onderzoeksvaardigheden. Ze verwachten een stapsgewijze overgang van de theoretische basis naar voorzichtig zelf onderzoek doen. Maar docenten Leon Noij en Mirelle Voskes hebben andere plannen: meewerken aan een echt onderzoek, dat ook nog eens in korte tijd moet worden gedaan.

HAN Redactie
27 maart 2018
Studenten zittend op stoelen bij lage tafel