jonge mensen overleggen op kantoor

Werkplekleren is een belangrijk onderdeel in al onze opleidingen. In de voltijd opleidingen in de vorm van stages en leerwerkplaatsen, in de deeltijdopleidingen als de werkomgeving die de student meebrengt in het leerproces. Met onze professionele leergemeenschap optimaliseren we het werkplekleren.

Snelle info

Status

Afgerond

Startdatum

Najaar 2014

Looptijd

3 jaar

Doel

Doel van werkplekleren is het vormen van een professionele leergemeenschap. Dit bereiken we door opleidingen hun kennis en ervaring rondom leren in de beroepspraktijk te laten delen. Dwars door de HAN heen.  

Experimenten en verbeterinventies worden hierin gezamenlijk opgezet om het leren in de beroepspraktijk te optimaliseren. Dit met als doel om een verschuiving te laten plaatsvinden in de manier van interveniëren: van ‘uitvoerend’ naar ‘onderzoekend’. Interessant is namelijk waarom een interventie wel of niet werkt. En welke mechanismen daarbij in werking treden. 

Labs en werkplaatsen

We zijn betrokken bij verschillende Labs en Werkplaatsen. Dit zijn fysieke locaties, veelal een wijk- of gezondheidscentrum, waarin studenten, docenten, onderzoekers en professionals betrokken zijn in het interprofessioneel samenwerken, leren en opleiden rondom vraagstukken in de wijk.

samen proberen om tot een oplossing te komen tijdens een MDO

Achtergrond

Vertegenwoordigers van 10 HAN-opleidingen zijn samen met het Lectoraat Responsief Beroepsonderwijs en de afdeling Onderwijs en Onderzoek van de HAN in gesprek gegaan. Gezamenlijk werden in 7 bijeenkomsten doelen geformuleerd en de stand van zaken verkend rondom werkplekleren binnen de eigen opleidingen en daarbuiten

business innovation studenten met sticky notes

Maak kennis Ons team

Marion Achterberg

Onderzoeker

Jeroen van Elburg

Onderzoeker

Aimee Hoeve

Onderzoeker
Aimee Hoeve

Chris Kroeze

Onderzoeker

Annemieke Peeters

Onderzoeker

Deelnemende HAN opleidingen

Publicaties

Werkplekleren komt terug in al onze opleidingen. Er is al heel wat gepubliceerd rondom dit project

245529 artikelen / publicaties

Resultaten

Binnen de leergemeenschap zijn verbetervoorstellen ontwikkeld voor de betrokken opleidingen. Dit gebeurde op basis van de CIMO-systematiek (context-interventie-mechanismen-output).  

overleg met post-its

Nieuws en artikelen

141473 Studenten en docent spelen met auto
Lectoraat BeroepspedagogiekAfscheid lector Loek Nieuwenhuis
192195 Lectoraat Loek Nieuwenhuizen Beroepspedagogiek

OnderzoeksteamKwaliteit van Leren

Hoe bereid je je voor op een onbekende toekomst? Wij denken: door anders te kijken naar leren. Zoals hoe, waar en wanneer je leert. En wie daarvoor nodig is. Leren verandert daarmee. Het samenwerkingsverband Kwaliteit van Leren werkt aan nieuwe kennis over leren en ontwikkelen. Binnen en buiten de school. Wat werkt wel en wat niet in de onderwijs- en HR-praktijk? Met deze kennis bereiden we onze studenten voor op hun toekomstige beroep. Zodat ze collega’s worden waarop gebouwd kan worden. Win-win!

Studenten achter laptop

ALLE ACTUALITEITEN OP JE DIGITALE DEURMAT?  Volg onze nieuwsbrief 'Voor het leren van vandaag en morgen!'

Ieder kwartaal bundelt de Academie Educatie haar kennis en activiteiten in de digitale nieuwsbrief 'Voor het leren van vandaag en morgen!' Ontvang het laatste nieuws over o.a. onze opleidingen, events, onderzoeksresultaten en samenwerkingen een aantal keer per jaar in je inbox! Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Overlegen en samenwerken