Academie Gezondheid en Vitaliteit

Welkom! De academie waar zorgprofessionals, studenten, opleidingen en onderzoek samenkomen. We onderzoeken waar het beter, of anders kan. Professionals bouwen hier aan hun expertise, met 1 van onze bachelors, masters of post-hbo-cursussen. Innovatief, ondernemend en onderzoekend, brengen ze zorg en vitaliteit hogerop. Nu en straks!

een verpleegkundig specialist van het pijnteam overlegt samen met een verpleegkundige en een patiente hoe het met de pijnklachten na een operatie is

Onderwijs

Thuisbasis voor bachelor en master

De Academie Gezondheid en Vitaliteit is de thuisbasis voor bachelor- en masteropleidingen op het gebied van verpleegkunde, medische hulpverlening of vaktherapie. In een voltijd-, deeltijd- of duale variant, dat verschilt per opleiding.

Dit zijn de opleidingen:

OnderwijsPost-hbo, cursus en training

Nog niet uitgeleerd? Bij de Academie Gezondheid en Vitaliteit kun je kiezen uit een groot aantal post-hbo-opleidingen, cursussen en trainingen.

Studenten hartslag/bloeddruk meten

Onderzoek

Praktijkgericht onderzoek in lectoraten

Samen met studenten onderzoeken we hoe zorg direct kan aansluiten en inspelen op actuele ontwikkelingen. In de gezondheidszorg, of op het vlak van vitaliteit. Dit praktijkgerichte onderzoek voeren we samen met onze lectoraten uit.

Deze lectoraten horen bij de Academie Gezondheid en Vitaliteit:

Kenniscentrum Duurzame ZorgSamen werken aan toekomstbestendige zorg

Hoe zorgen we voor een duurzame zorg de komende decennia? Kenniscentrum Duurzame Zorg staat voor samen werken aan toekomstbestendige kwaliteit en professionaliteit in de zorg.

In nauwe samenwerking met onderwijs en werkveld leveren we een bijdrage aan toekomstbestendige zorg. 

een verpleegkundig specialist van het pijnteam overlegt samen met een verpleegkundige en een patiente hoe het met de pijnklachten na een operatie is

Nieuws

282871 Telepresent als Vaktherapeut gebruik Virtuele Ruimte
32670 vrouw blauwe blouse praat met man
Maag-, Darm-, LeververpeegkundigeCursist aan het woord: Annelie Hutten
drie vrouwen overleggen
Ambulancezorg gevoed door onderzoekOnderzoeksagenda Ambulancezorg 2021-2026 een feit
279037 ambulance ingang spoedeisende hulp SEH
Promotieonderzoek in stagepraktijkMorele sensitiviteit verpleegkundigen
102312 verpleegkundigen overleggen op de gang
Nieuwe werkwijze Huisartsenpraktijk Afferden Maatwerkoplossingen in het zorg én sociale domein
102261 een arts overlegt met haar leidinggevende.
279070 wijkverpleging verzorgster met oude dame
198657 Voltijd Verpleegkunde student in gesprek met cliënt/ patiënt-4
272762 Portretfoto Marion Giesberts gang Groenewoudseweg
102323 verpleegkundige van de thuiszorg controleert de bloeddruk bij een jonge chronisch zieke patiente

Contact

Academie Gezondheid en Vitaliteit

Christine de Vries MSc, Academiedirecteur
E Ingrid.Ruiter@han.nl (secretariaat)
T (024) 353 13 29