Samenwerkingsverband Technologie en Samenleving

spelbord met pionnen in netwerk

Werkt u in de beroepspraktijk in de techniek of life sciences? Dan kunt u wellicht de vakinhoudelijke expertise van het Kenniscentrum Technologie en Samenleving inzetten.

Het kenniscentrum werkt vraaggestuurd aan ondersteunende en innovatieve onderzoeksprojecten voor het werkveld, in nauwe verbinding met het onderwijs. Met dit onderzoek draagt het kenniscentrum bij aan de kwaliteit van het onderwijs, de innovatieve kracht van uw beroepspraktijk én aan een duurzame samenleving.

Bedrijven krijgen in toenemende mate te maken met internationale concurrentie, steeds hoogwaardiger technologie en eisen op het gebied van duurzaamheid. Ze streven naar innovatieve, efficiëntere en effectievere producten en diensten. Daarnaast gaat goed onderwijs hand in hand met onderzoek: ze voeden elkaar. Binnen het Kenniscentrum Technologie en Samenleving vindt een grote diversiteit aan praktijkgericht onderzoek plaats, waar uw organisatie kennis van kan nemen.

Betrouwbaar onderzoek

Het Kenniscentrum Technologie en Samenleving omvat 10 lectoraten en 2 associate lectoraten. In een lectoraat verricht een lector samen met onderzoekers praktijkgericht onderzoek binnen hun expertisegebied. De lectoraten van het kenniscentrum verrichten onderzoek naar automotive, biodiscovery, techniek in zorg en welzijn, duurzame energie en organisatie en communicatie. Door het betrouwbare onderzoek dat zij uitvoeren in de beroepspraktijk is het kenniscentrum een serieuze, kritische partner bij uw vraagstukken.

Infopoint voor studenten

Onderwerpen van onderzoek

Binnen het Kenniscentrum Technologie en Samenleving verrichten lectoren en onderzoekers onderzoek binnen een onderzoeksprogramma van thema’s die richting geven aan het onderzoek. Vaak combineren lectoraten hun expertise of werken ze samen met onderzoekers van andere faculteiten of instellingen om een echte meerwaarde in het praktijkgericht onderzoek te brengen. 

 • Automotive
  Elektrificering van de aandrijflijn
  Optimizing fuels engines and emmissions
  Lichtgewicht automotive design
  Geavanceerde bestuurderssupport 
 • Biodiscovery
  Ontdekking, productie en analyse van biomoleculen
 • Techniek in zorg en welzijn
  Gebouwen in relatie tot zorg en welzijn
  Professionele communicatie
 • Duurzame Energie
  Decentrale opwekking
  Smart grids en decentrale opslag
  Energieneutraal bouwen
 • Organisatie en communicatie
  Verbeteren van bedrijfsprocessen
  Ontwerpen van informatie- en communicatiesystemen

Bekijk uitgebreide informatie over de 5 onderwerpen op de expertise-pagina.

Continue wisselwerking met het onderwijs

De verbinding tussen bovenstaande onderzoekslijnen en de lectoraten kunt u vinden in de afbeelding op de pagina Onderzoek. Op de pagina over Onderwijs vindt u hoe deze onderzoekslijnen zijn verbonden met de verschillende opleidingen van de Faculteit Techniek. Studenten kunnen vanuit de opleidingen hun nieuwe kennis direct inzetten in het praktijkgerichte onderzoek van het kenniscentrum. De inbreng van actuele onderzoeksresultaten via het kenniscentrum leidt tegelijkertijd tot een continue actualisering van het onderwijs.

Kapittelweg 33 sfeerfoto beneden gang

Projecten van de lectoraten Technologie en Samenleving

Ontzouten rijpend slib

Nederland streeft naar een 100% circulaire economie, uiterlijk in 2050. Tegelijkertijd moet voor die tijd circa 1900 km van de Nederlandse dijken versterkt worden. Dit project richt zich op het ontzouten van slib om met dat materiaal vervolgens de dijken op te hogen.

270814 Onderzoeker bij het Lectoraat Sustainable River Management Maria Barciela Rial bij de Klijperij voor het project Eems-Dollard

HAN H2 Lab

Het H2Lab is een shared facility test- en ontwikkelomgeving voor waterstofsystemen. Deze omgeving en de bijbehorende faciliteiten zijn beschikbaar voor allerlei partijen die onderzoek willen doen en/of willen samenwerken. Het lab wordt beheerd door de HAN en functioneert als hybride leeromgeving.

Gebouw H2Lab op IPKW

Raak augmented reality in assemblageprocessen

In dit onderzoek zoeken we een antwoord op de vraag hoe bedrijven de snel ontwikkelende Augmented Reality technologie concreet kunnen toepassen in de assemblageproces.

smart industry deeltijd fabriek

IJvergas

Op zee wordt veel windenergie opgewekt. Het kost echter veel werk en geld om energie aan land te krijgen. Is het bouwen van een waterstoffabriek op zee, waar windenergie wordt omgezet in waterstof, aantrekkelijker dan het vervoeren van energie naar de kust? Dat wordt onderzocht in dit project.

SEE, windmolen kop

Nefusta: New energy vehicles fueling station

De HAN ontwikkelde samen met partners een New Energy Vehicles Fueling Station (NeFuSta). Dit groene laad- en tankpunt kan energie op te slaan. Het is geschikt voor diverse vormen van toekomstig vervoer en voor verschillende energiedragers. En kan ook het elektriciteitsnet ondersteunen.

New Energy Vehicle Fuelling Systems. Tankstation van de toekomst

Lean 4.0

In dit meerjarige internationale project onderzoeken we hoe Smart technologie en Lean productie elkaar versterken. Leren tussen en met bedrijven en onderzoeksinstellingen staat hier centraal waarbij we praktijkonderzoek en verbeteren continu uitvoeren.

null

Towards the digital factory

Het HAN Lean-QRM Centrum onderzoekt hoe we met de inzet van nieuwe digitale middelen kortere en betrouwbare productiedoorlooptijden kunnen realiseren. Het onderzoek richt zich op de planning en besturing van high variety low volume (HVLV) productieprocessen.

smart industry deeltijd fabriek

Wijkgerichte Energietransitie

Klimaatverandering, sociale ongelijkheid en de nieuwe economie vragen om nieuwe, integrale antwoorden. De HAN werkt aan oplossingen die slim, schoon & sociaal zijn. Wijkgerichte Energietransitie is een programmalijn van Sustainable Energy & Environment (SEE).

118572 zonnepanelen met blauwe lucht

FIND-GO

Het assetmanagement van netwerkbeheerders moet verbeterd en toekomstbestendig worden. Een betere health index helpt. Het lectoraat Reliable Power Supply doet onderzoek naar slim assetmanagement, in het project Framework voor Intelligent Netbeheer en Data Gedreven Optimalisatie (FIND-GO).

electriciteitsmasten

Console

Hoe kun je zonlicht efficiënt opvangen voor elektriciteit en warmte? En tegelijk het felste zonlicht buiten houden, zodat het binnen koel blijft? Console (CONcentrated SOLar Energy) ontwikkelde een ‘super-zonwering’. Duurzame energie wordt opgewekt en alleen zacht daglicht kan naar binnen.

LCPV project zonne-energie

Het team

Het Kenniscentrum Technologie en Samenleving is de koepel over 10 lectoraten. Deze lectoraten hebben allemaal een eigen lector maar werken geregeld samen aan onderzoek. Naast de lectoren maken ook een coördinator, onderzoekers en promovendi deel uit van het kenniscentrum.

Sfeerfoto plein Kapittelweg

Contact samenwerkingsverband Technologie en Samenleving

Ruitenberglaan 26

Arnhem