Onderzoek Kenniscentrum Technologie en Samenleving

Door onderzoek naar nieuwe technieken, ontwerpen en processen ontstaan continu nieuwe mogelijkheden die zorgen voor een verdere technologische ontwikkeling van de samenleving.


De lectoraten van het Kenniscentrum Technologie en Samenleving verrichten toegepast onderzoek en ontwikkelen daarmee kennis en instrumenten die bijdragen aan de technologische ontwikkelingen in de beroepspraktijk en het onderwijs.

Het kenniscentrum levert maatwerk als het gaat om onderzoekstrajecten in opdracht van en samen mét de beroepspraktijk. De onderzoeksprojecten bevorderen daarnaast ook de onderzoekende houding bij zowel (ervaren) technici als ingenieurs in opleiding. Dat resulteert in een sterkere onderzoekscultuur, binnen de beroepspraktijk én binnen de HAN. Het onderzoek van het kenniscentrum richt zich op:

Automotive

Wereldwijd, ook in Nederland, is de automotive sector een sterke motor van de economie en van innovatie. De sector heeft een belangrijke positie op het gebied van omzet, werkgelegenheid en R&D. Het automotive-onderzoek van het kenniscentrum is gericht op 2 belangrijke deelgebieden. Een daarvan is ‘Future Powertrain’; waarin onderzoek bijdraagt aan nieuwe en verbeterde aandrijfsystemen van auto’s als het gaat om duurzaamheid. Het tweede thema is ‘Smart Mobility’, dat over ‘slimme auto’s’ gaat. Hoe kan de auto veiliger, comfortabeler en sneller vervoeren? Tijdens het praktijkonderzoek, de testen en simulaties kiest het kenniscentrum ervoor zo veel mogelijk te vertalen naar concrete voertuig-applicaties. Zo wordt meteen zichtbaar waar de onderzoeksgegevens toe (kunnen) leiden.

Biodiscovery

Het onderzoek binnen Biodiscovery richt zich op het ontdekken, analyseren en produceren van biomoleculen, zoals bijvoorbeeld eiwitten, enzymen of metabolieten. Hierbij worden biologische analyse- en productiemethoden toegepast. Dit proces leidt tot nieuwe commercieel toepasbare stoffen en tot alternatieve productiemethoden voor bestaande stoffen ter vervanging van chemische productiemethoden. Biodiscovery draagt bij aan een biobased economy, waarin we niet langer afhankelijk zijn van fossiele grondstoffen, maar met behulp van biomassa onzelf kunnen voorzien van voedsel, brandstof, chemicaliën en materialen.

Techniek in zorg en welzijn

De veranderingen in zorg en welzijn stellen andere technologische eisen. Er ontstaat vraag naar aanpassingen in huisvesting van ouderen (en speciale doelgroepen) en in de keten van huisarts tot specialistische ziekenhuizen. Wat zijn de woonwensen van de gebruikers? Hoe kan professionele communicatie, bijvoorbeeld via sociale media, de keten versterken? Onderzoeksgegevens kunnen leiden tot multidisciplinaire optimalisatie van processen, of tot aanpassingen in vastgoed.

Duurzame energie

Fossiele brandstoffen worden schaarser en hebben bovendien klimaateffecten. Daarom is een wereldwijde transitie naar duurzame energie noodzaak. Dat begint bij het besparen van energie, maar het inzetten van onbeperkte energiebronnen is het einddoel. Het Kenniscentrum Technologie en Samenleving ontwikkelt en deelt kennis over duurzame energie, met name over elektrische energie. De rode draad in het onderzoek wordt gevormd door onderzoek naar decentrale opwekking, opslag en netwerken van vooral elektrische energie. De focus ligt in het onderzoek op het ontwerpen, ontwikkelen, testen en monitoren van deze energiesystemen.

Organisatie en communicatie

Door de snelle veranderingen op het gebied van communicatie- en informatietechnologie (pc’s, internet, sociale media en mobiele systemen) ontstaan voortdurend nieuwe mogelijkheden voor het optimaliseren van processen en diensten. In het onderzoek van de lectoraten van het Kenniscentrum Technologie en Samenleving staat duurzaamheid centraal. Met de uitkomsten van het toegepast onderzoek zijn informatie- en communicatiesystemen te ontwerpen die een betere kwaliteit en stroomlijning van de productieorganisatie en dienstverlening mogelijk maken.