Shirley Oomens

Het organiseren van een inclusieve arbeidsmarkt, waarin mensen met en zonder beperkingen duurzaam aan het werk zijn. Dat is de focus van mijn lectoraat. Arbeidsdeskundigen spelen hierbij een belangrijke rol. Hoe kunnen we hun vakmanschap bevorderen? Ik zoek graag naar een antwoord op deze vraag.

collega's in gesprek op kantoor

Ik ben opgeleid als socioloog en methodoloog. En gepromoveerd op een onderzoek naar de sociologische determinanten van psychische problemen in de algemene populatie. Sinds 2016 ben ik werkzaam als bijzonder lector Arbeidsdeskundigheid aan de HAN.
De rode draad in mijn onderzoek? Dat is de werkhervatting en re-integratie van mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt en de sociale zekerheid. Ik krijg veel energie van het onderzoeken vanuit de praktijk. En van het begeleiden van en doceren aan professionals (in wording).

Over Shirley

Expertises:

  • Werkhervattingen re-integratie
  • Arbeidsparticipatie van mensen met psychische kwetsbaarheid
  • Werkgeversondersteuning; werkgeversinstrumenten
  • Versterken vakmanschap
  • Arbeidsdeskundig handelen
  • Sociale zekerheid
  • Preventie van verzuim en uitval ​
  • Onderzoeksmethodologie

Projecten

RIV-toets en loonsancties

Werkgevers hebben re-integratieverplichtingen ten behoeve van de terugkeer in het arbeidsproces van een verzuimende werknemer. Door het toepassen van een gedragsmodel verwerven we inzicht in factoren die besluitvorming in de re-integratieaanpak van werkgevers beïnvloeden.

102263 een ernstig spastische patiente werkt achter haar computer met behulp van aangepast toetsenbord en muis

De Mentaal Gezonde Zaak

Psychische problemen vormen een belemmering om aan het werk te blijven. Hoewel werkgevers grote wettelijke verantwoordelijkheid hebben in het voorkomen van verzuim, lijken ze in de praktijk onvoldoende te kunnen handelen. De arbeidsdeskundige kan werkgevers faciliteren om werkbehoud mogelijk te maken.

Afbeelding lectoraat arbeidsdeskundigheid mentaal gezonde zaak

Nieuws en artikelen

Ondernemers geraakt door de coronacrisisOndernemer, pak je (opleidings)kans!
32240 economie management recht
collega's in gesprek op kantoor
null
null
null
twee vrouwen in gesprek
Suzanne van Hees in Afrika

Nevenfuncties

Naast het doen van onderzoek werk ik bij het RadboudUMC als wetenschappelijk docent Eerstelijnsgeneeskunde, SGBO. Ik ben daarnaast lid van de Wetenschappelijke Programmaraad AKC, lid van de Commissie van Deskundigen van PSO-Nl en redactielid van Tijdschrift TBV (sinds begin 2021).
Ik ben betrokken bij opleidingen: Ergotherapie (bachelor), Human Resource Management (bachelor), Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (bachelor), Toegepaste Psychologie (bachelor), Verpleegkunde (bachelor), Human Resource Management (master).

 

Het Bijzonder Lectoraat Arbeidsdeskundigheid

Ons bijzonder lectoraat bekijkt hoe je duurzame arbeidsparticipatie organiseert voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. En de rol van arbeidsdeskundigen hierin. We voeren praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek uit.

collega's in gesprek op kantoor